Vil bidra til dialog

– Når jeg forteller om det å være tvangsinnlagt, utfordrer jeg grenser både for meg selv og andre. Det å stå frem i media føltes som at lydmuren ble sprengt. Men så kom stillheten etterpå, sier Anne Grethe Teien.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

NYANSERING: - Fagfeltet har nærmest hatt monopol på å fortolke og formidle effekten av etablerte, psykiatriske behandlingsmetoder. Poenget må være at dialogen blir nyansert, sier Anne Grethe Teien. Hun har skrevet om hvordan det er å stå frem i media og deler sine erfaringer i Kunnskapsbasen. (FOTO: BEATHE SOFIE T. BÅTSTAD)

Det er flere år siden Anne Grethe Teien ble tvangsmedisinert med antipsykotisk medisin. Hun fikk etter hvert svært alvorlige bivirkninger av medisinene og hun utviklet en tung depresjon. Det førte til at hun for første gang i sitt liv gjorde et selvmordsforsøk. Et par måneder senere ble det av sykehuset begått en byråkratisk glipp slik at hun helt uventet ble overført på frivillig paragraf. Hun valgte da å bryte all behandling og har siden ikke gått på medisiner. Hun har heller aldri forsøkt å ta livet sitt. Fortsatt sliter hun med sterk angst i forhold til psykiatri og helsevesen. 

Valgte å dele
37-åringen har fortalt sin historie i media flere ganger. Erfaringene fra både media og sitt kjennskap med psykiatrien og helsevesenet har ført til at hun nå har valgt å dele sin historie med Erfaringskompetanse.nos lesere. I beretningen ”Å stå frem i media” som er tilgjengelig i Kunnskapsbasen, forteller hun om bakgrunnen for hvorfor hun har valgt å dele erfaringene, hvordan hun håper det kan inspirere andre og hvordan leve livet videre.

Fra sinne til erkjennelse
– Jeg opplever at jeg har bidratt med noe viktig. For dialog er viktig. Det kan føre til endringer slik at flere kan oppleve at de får den hjelpen de trenger når de har det som verst psykisk. Men klart det har vært en prosess det å fortelle. Jeg slapp ut i 2004 og en lang stund bar jeg på mye sinne, før jeg kom til erkjennelsen at jeg faktisk kan bruke erfaringene til noe. Jeg tror at det å kommunisere erfaringene setter i gang noe. Ikke bare hos meg selv, men også hos andre. Jeg håper derfor mange velger å dele, nettopp fordi vi trenger nyanseringen. Mange bidrag kan sammen skape et konglomerat av forståelse som kan komme folk i helsevesenet til nytte, sier hun og fortsetter:

Dialog, ikke verbale angrep 
– Brukerstemmen er så mye. Det kan være alt fra de som formidler en destruktiv behandling til de som forteller at den ikke har hatt noen effekt og videre til de som har vært fornøyd med behandlingen. Jeg håper og tror at de ulike brukerstemmene kan gi en mer virkelighetsnær erfaringskompetanse enn hva som har vært tilfelle tidligere. Mitt inntrykk er at fagfeltet nærmest har hatt monopol på å fortolke og formidle effekten av etablerte, psykiatriske behandlingsmetoder og da gjerne i generelle og positive termer. Poenget må være at dialogen blir nyansert, sier Teien til Erfaringskompetanse.no.
Hun er glad for at det blir mindre skiller mellom bruker- og fagfeltet og tror det er viktig med dialog fremfor verbale angrep.

Oppmerksomhet og stillhet
– Føler du deg modig når du står frem med din historie?
– Både modig og redd. Jeg opplever at det krever mot for å stå frem i media, men ser at motet kan bidra til at psykiske lidelser ikke lenger er et tabu. Samtidig vet jeg at jeg risikerer å bli stigmatisert ved å fortelle at "jeg er danser og har vært tvangsinnlagt”.

Åpen for nye muligheter
– Hvordan har reaksjonene vært?
– Det har stort sett bare vært positivt. Mange sier jeg er modig, tøff og at det jeg gjør betyr mye for mange. Så det har vært mye god støtte. Men så, etter en stund, blir det stille. Det er en utfordring å fortolke den stillheten. Det er som om jeg føler at lydmuren blir sprengt, men så blir det stille når nyhetens interesse har lagt seg. Så er det opp til meg om jeg vil bryte lydmuren igjen og igjen eller håpe på en prosess i samfunnet som gjør at psykisk helse ikke lenger er tabu. At psykiske lidelser blir akseptert som noe vanlig. Jeg håper at åpenhet fører til at det blir lettere å snakke om psykisk helse. Jeg er fortsatt syk, men har valgt å ikke stigmatisere meg selv, men heller være åpen for nye muligheter. Åpen for endringer, sier Teien.

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • Medisinfri behandling krever tett dialogjuni 28, 2016 Medisinfri behandling krever tett dialog - Recovery som filosofi må være en integrert del av behandlingen i alle ledd. Etter vår vurdering er det vanskelig å få til dette dersom en skal «sende bort» pasienter til et medisinfritt […]
 • – Det finnes alternativer til medisinnovember 28, 2014 – Det finnes alternativer til medisin Den danske professoren og forskeren Peter Gøtzsche mener det brukes for mye antipsykotisk medisin, for lenge, og i for høye doser.
 • Jeg vil ikke ha tvangaugust 6, 2013 Jeg vil ikke ha tvang - Jeg vil ha loven på min side.  Hvis jeg ikke ønsker tvangsbehandling, er det ikke riktig at et eget lovverk kommer inn og overkjører rettssikkerheten til en bestemt gruppe […]
 • Vi må tenke om igjen om bruken av antipsykotisk medisinaugust 29, 2013 Vi må tenke om igjen om bruken av antipsykotisk medisin - Min oppgave som journalist og forfatter er å gjøre forskningen om langtidsvirkningen av antipsykotisk medisin kjent. Kan det være slik at medisinen i seg selv, over tid, utløser en […]
 • Best mulig behandling, minst mulig medisinseptember 23, 2013 Best mulig behandling, minst mulig medisin Ett medikament om gangen, lavest mulig dose, og pauser i behandlingen. Det er oppskriften Ole Steen, avdelingsoverlege ved Akuttpsykiatrisk seksjon ved Oslo universitetssykehus skulle […]

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Retten til å bli hørt
  Arbeider du på en institusjon, og er usikker på valgrettighetene til pasientene? Tror du at det ikke er lov å gi pasientene informasjon om valgdeltagelsen? Er du en pårørende som ikke vet hvordan din nærmeste kan få stemt? Eller er du en pasient som opplever at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? Vi minner om vårt nye hefte, Angår det meg? I dette heftet er det kommende valget og valgdeltakelsen tema. Det er Arnhild Lauveng ved senteret som står for tekst og illustrasjoner. Vi gjengir her intervjuet med Arnhild i forbindelse med lanseringen før sommeren. I denne kampanjeperioden fram til valget 11. september setter vi ned prisen fra 75,- til 50,-.
 • Forskeren forklarer: Hvordan fungerer utvekslingen av kunnskap mellom forskning og klinikk?
  Ida Lillehagen jobber som forsker ved Universitetet i Oslo og har forsket på hvordan kunnskap utveksles og utvikles i samarbeid mellom forskere og klinikere som samarbeider om forskning.
 • Vil øke og spre kunnskap om nedtrapping og seponering av psykiatriske medikamenter
  Magnus Hald, overlege ved UNN, er med i styringsgruppen til det nylig stiftede The International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW). Dette er en gruppe som vil jobbe for å øke og spre kunnskap om hvordan trappe ned og eventuelt slutte med psykofarmaka.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter