Vil styrke samarbeidet

Motivasjon, mening og relasjon er viktig for et samarbeid mellom brukere og fagfolk, understreket Erfaringskompetanses leder Hilde Hem på Schizofrenidagene i Stavanger.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

LETE ETTER FORBEDRINGER: - Vi må hele tiden lete etter forbedringer og utviklingsmuligheter i våre egne tjenester, sa Hilde Hem, daglig leder for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, i foredraget på Schizofrenidagene i Stavanger.
(FOTO: THOMAS ØVERBØ) LETE ETTER FORBEDRINGER: - Vi må hele tiden lete etter forbedringer og utviklingsmuligheter i våre egne tjenester, sa Hilde Hem, daglig leder for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, i foredraget på Schizofrenidagene i Stavanger. (FOTO: THOMAS ØVERBØ)

I foredraget ”Nøkkelen til bedring – erfaringskompetanse styrker faget”, la Hem vekt på hvorfor faget skal etterspørre erfaringene.

Gode prioriteringer
– Til grunn for alle tjenester ligger nasjonale mål om brukermedvirkning – at mennesker som en naturlig rettighet, blir involvert i sin egen tjenesteutvikling.  I tillegg kommer det at vi tror på større relevans og økt kvalitet når mennesker som har størst nærhet til fenomenene, blir trukket inn i et samarbeid.  Jeg tenker at dette er uunnværlig for å få til gode prioriteringer og en god tjenesteutvikling fremover, sa Hem som mener at vitenskap, teknologi og metoder er viktig, men like fullt er motivasjon, mening og relasjon enda viktigere for et godt resultat.

Lete etter forbedringer
– Skal vi nå målet om sammenhengende og gode tjenester for den enkelte, krever det godt samarbeid innad i tjenestene, mellom tjenestene og i nettverk der vi bor. Under et besøk i Trento i Italia nylig, fikk jeg erfare at verken tjenesteutøvere eller brukere snakker om brukermedvirkning, men de utøver det i praksis. De tjenestene jeg fikk stifte bekjentskap med, syntes å være integrert i forhold til pasientens totale livssituasjon og behov for kontinuitet.  Istedenfor å få individet til å passe inn i systemet, møtte jeg en tjeneste med sterkere fokus på samarbeid mellom tjenestenivåene, og med frivillig sektor. Jeg tror vi har noe å lære av andres tenkemåte og erfaringer. Ikke for å forkaste det gode i det vi har, men slik at vi hele tiden leter etter forbedringer og utviklingsmuligheter i våre egne tjenester, sa Hilde Hem.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERT INNHOLD

SISTE NYHETER

  • Boka Til Trøyst viser korleis kunstnarens språk til alle tider har satt ord på psykisk smerte og liding på ein mykje meir nyansert og gjenkjenneleg måte enn dei diagnostiske kategoriane psykiatrien nyttar i dag. (Foto: Samlaget)Obligatorisk lesing for alle som skal inn i hjelpeyrka
    «Fagspråket og diagnosane skapar avstand til dei fenomena som ein prøver å formidle. Vi treng eit språk som skaper ...
  • REFLEKSJONSKORT: Kortene "Tenk ut!", basert på åpen dialog i nettverk, ble presentert på Toppmøte 2015. Her med Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Erfaringskompetanse, Steffen Thorbjørsen, initiativtaker til kortene, og Hanne Grøneng, tilbakeføringskoordinator i Kriminalomsorgen, Vestoppland fengsel. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)Tid og rom for dialog
    Refleksjonskortene Tenk ut! er et produkt skapt av innsatte i Vestoppland fengsel. Målet er at alle fengslene i ...
  • TANKER OM HÅP: Seniorrådgiver Eva Svendsen.
(Foto: Astrid Borchgrevink Lund)Kvitveisen
    Tenk at ho endeleg er her - i dette landskapet som ho ikkje lengre hadde trudd eksisterte; frodige skogar, stille ...

PÅ SOSIALE MEDIER


Nyheter

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv