Erfaringskonsulentprosjektene

I 2015 søkte Erfaringskompetanse om midler for å gjennomføre flere prosjekter som omhandler erfaringskonsulenter ansatt i offentlig tjeneste. Disse ble innvilget av Helsedirektoratet.

Det var fem erfaringskonsulentprosjekter for 2016. Anne Lisbeth Odinsen var prosjektansvarlig for de fire førstnevnte. Det siste av prosjektene ble satt ut eksternt til Høgskolen i Sørøst-Norge.:

 1. Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter

Håndboken Brukeransettelser er skrevet av erfaringskonsulentene Astrid Weber og Målfrid Frahm Jensen som begge har lang erfaring innen feltet. Dette er en informasjonsbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusfeltet, og tar for seg hvilke forberedelser som bør gjøres før erfaringskonsulenten blir ansatt og hva som er viktig å ha med videre når man har ansatt en. Om du ønsker håndboken, kan du laste den ned her eller bestille i vår nettbutikk. Boken koster kr 100,- (inkl porto + adm. gebyr). Prosjektet ble ferdigstilt våren 2016.

 1. Informasjonsbrosjyre til brukere/pasienter om erfaringskonsulenter

Enkelte steder har hatt erfaringskonsulenter ansatt i en del år, mens for andre er dette nytt. For mange brukere/pasienter er dette en ny type stilling man ikke er kjent med, og vi laget derfor en informasjonsbrosjyre med en kortfattet tekst om hva en erfaringskonsulent er og hva personen gjør. Brosjyren ble laget som et supplement til håndboken Brukeransettelser. Brosjyren ble laget med et åpent område hvor man kan sette inn informasjon om hvilke tilbud man har lokalt ved den enkelte institusjon, hvem som jobber der som erfaringskonsulenter eller annet. Brosjyren ble ferdig høsten 2016, og kan lastes ned her.

 1. Nettverkssamlinger for erfaringskonsulenter

Siden 2012 har Erfaringskompetanse arrangert nettverkssamlinger for erfaringskonsulenter ansatt i offentlig tjeneste. Nettverkssamlingene blir arrangert to ganger årlig, hvorav den ene også er for erfaringskonsulentenes arbeidsgivere. Målsettingen med nettverkssamlingene er å gi erfaringskonsulentene faglig påfyll om aktuelle temaer, å tydeliggjøre rollen som erfaringskonsulent og å bidra til å skape et nettverk som kan styrke feltet. Samlingen som inkluderer arbeidsgivere har i tillegg som mål å legge til rette for at arbeidsgivere og ansatte kan møtes for å diskutere sentrale problemstillinger.

Vårens samling erfaringskonsulentsamlinger ble arrangert 13.-14. april (inkl. arbeidsgivere). Høstens samling ble arrangert 16.-17. november (kun for erfaringskonsulenter i offentlig tjeneste). 

 1. Innsamling av erfaringskonsulentenes erfaringer

Helsedirektoratet har gitt Erfaringskompetanse i oppdrag å samle, systematisere og formidle erfaringskompetansen innen psykisk helse- og rusfeltet. Erfaringskonsulentene jobber tett på pasienter/brukere, og høsten 2016 gjorde vi en innsamling av fakta om erfaringskonsulentenes arbeidssituasjon og erfaringer de har fått gjennom jobben de utfører. Rapporten med resultatet av undersøkelsen kan du finne her

 1. Brukeres opplevelse av samarbeid med erfaringskonsulenter innen psykisk helse – og rustjenester

Høgskolen i Sørøst-Norge, Senter for psykisk helse og rus ved Fakultet for helsevitenskap, fikk i oppdrag av Erfaringskompetanse å gjennomføre en studie på hvordan brukere og pårørende opplever å møte erfaringsmedarbeidere i tjenestene. Studien søker å utvikle systematisert og forskningsbasert kunnskap om disse erfaringene, samt hvordan denne kunnskapen kan brukes i praksis i det videre arbeidet med erfaringskonsulentene som en del av tjenestetilbudet. Studien har en utforskende og beskrivende hensikt, og det ble gjennomført både en kvantitativ studie ved bruk av recoverykartleggingsverktøyet INSPIRE og en kvalitativ ved bruk av fokusgruppeintervju av et strategisk utvalg. Samarbeidsbasert forskningsmetodologi legges til grunn. En kompetansegruppe bestående av erfaringsmedarbeidere, forskere og en representant fra Erfaringskompetanse ble nedsatt, og en forsker med egen erfaring innen psykisk helse/ rus arbeidet med studien. Studien ble gjennomført som et ettårig prosjekt og ferdigstilt desember 2016. Rapporten kan kjøpes i vår nettbutikk for kr 100,-.

 

Ressursgruppe for erfaringskonsulentprosjektene:

For de fire førstnevnte erfaringskonsulentprosjektene ble det nedsatt en rådgivende ressursgruppe som er en kunnskaps- og erfaringsressurs for Erfaringskompetanse. Ressursgruppen bestod av syv erfaringskonsulenter og ble ledet av vår seniorrådgiver Eva Svendsen.

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • Bok om nybrottsarbeidapril 14, 2016 Bok om nybrottsarbeid Erfaringskompetanse lanserer nå «Brukeransettelser» - en håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innenfor feltet psykisk helse og rus.
 • -Forskningsprogrammer må ta utgangspunkt i folks behovfebruar 9, 2017 -Forskningsprogrammer må ta utgangspunkt i folks behov Vi har gitt innspill til ny forskningssatsing på arbeids- og velferdsområdet og vår erfaring gjennom de siste ti år er at forskningen og de eksisterende forskningsprogrammer i for liten […]
 • Toppmøte 2017: Etterlatte etter selvmord har store utfordringerapril 27, 2017 Toppmøte 2017: Etterlatte etter selvmord har store utfordringer Hvert år tar over 500 mennesker sitt eget liv. Igjen sitter en rekke etterlatte. Generalsekretær i foreningen LEVE, Oddrun Bøhlerengen, vil delta på årets toppmøte. LEVE ønsker at […]
 • Skal stifte organisasjon for erfaringskonsulenterfebruar 22, 2017 Skal stifte organisasjon for erfaringskonsulenter Antallet erfaringskonsulenter som er ansatt i offentlige stillinger innen psykisk helse og rus øker jevnt fra år til år. Denne våren legges grunnlaget for å danne en organisasjon som skal […]
 • Bruker- og pårørendekunnskap som profesjondesember 20, 2016 Bruker- og pårørendekunnskap som profesjon Debatten om hvor vidt det er ønskelig å profesjonalisere bruker/pårørendekunnskap har vært fremme i flere sammenhenger i det siste. Som kompetansesenter for denne kunnskapen gjennom ti år, […]

SISTE SAKER

 • Forskeren forklarer: Prat på kjøkkenet gir bedre recovery
  Anne Marie Løland Jensen har ledet Kjøkkenpratprosjektet i perioden november 2014 til april 2017. Hun har hatt oppgaven å følge og tilpasse fremdriftsplanen og nå prosjektets målsetting. Sammen med Tore Dag Bøe, førsteamanuensis ved Universitetet Agder og brukerforskerne Geir Kanch, Jan Erik Kvarsten, Lene Eikelia og Khunche Mohamadi har de i sitt studie funnet at likeverdig samvær og erfaringsutveksling mellom brukere og fagfolk fremmer den psykiske helsen.
 • Forskeren forklarer: Erfaringsmedarbeidere fører til holdningsendringer i systemet
  Marit Borg, professor ved HSN og Esther Ogundipe, forskningsmedarbeider ved HSN, har sammen med tre kollegaer undersøkt brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere
 • Opptak fra årets toppmøte
  Fikk du ikke med deg streamingen fra årets toppmøte? Nå kan du se alle opptakene.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter