Erfaringskonsulentprosjektene

I 2015 søkte Erfaringskompetanse om midler for å gjennomføre flere prosjekter som omhandler erfaringskonsulenter ansatt i offentlig tjeneste. Disse ble innvilget av Helsedirektoratet.

Det er fem erfaringskonsulentprosjekter for 2016. Anne Lisbeth Odinsen er prosjektansvarlig for de fire førstnevnte. Det siste av prosjektene er satt ut eksternt til Høgskolen i Sørøst-Norge.:

 1. Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter

Håndboken Brukeransettelser er skrevet av erfaringskonsulentene Astrid Weber og Målfrid Frahm Jensen som begge har lang erfaring innen feltet. Dette er en informasjonsbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusfeltet, og tar for seg hvilke forberedelser som bør gjøres før erfaringskonsulenten blir ansatt og hva som er viktig å ha med videre når man har ansatt en. Om du ønsker håndboken, kan du laste den ned her eller bestille i vår nettbutikk. Boken koster kr 100,- (inkl porto + adm. gebyr). Prosjektet ble ferdigstilt våren 2016.

 1. Informasjonsbrosjyre til brukere/pasienter om erfaringskonsulenter

Enkelte steder har hatt erfaringskonsulenter ansatt i en del år, mens for andre er dette nytt. For mange brukere/pasienter er dette en ny type stilling man ikke er kjent med, og vi vil derfor lage en informasjonsbrosjyre med en kortfattet tekst om hva en erfaringskonsulent er og hva personen gjør. Brosjyren lages som et supplement til håndboken Brukeransettelser. Brosjyren lages med et åpent område hvor man kan sette inn informasjon om hvilke tilbud man har lokalt ved den enkelte institusjon, hvem som jobber der som erfaringskonsulenter eller annet. Brosjyren vil bli ferdig høsten 2016.

 1. Nettverkssamlinger for erfaringskonsulenter

Siden 2012 har Erfaringskompetanse arrangert nettverkssamlinger for erfaringskonsulenter ansatt i offentlig tjeneste. Nettverkssamlingene blir arrangert to ganger årlig, hvorav den ene også er for erfaringskonsulentenes arbeidsgivere. Målsettingen med nettverkssamlingene er å gi erfaringskonsulentene faglig påfyll om aktuelle temaer, å tydeliggjøre rollen som erfaringskonsulent og å bidra til å skape et nettverk som kan styrke feltet. Samlingen som inkluderer arbeidsgivere har i tillegg som mål å legge til rette for at arbeidsgivere og ansatte kan møtes for å diskutere sentrale problemstillinger.

Vårens samling erfaringskonsulentsamlinger ble arrangert 13.-14. april (inkl. arbeidsgivere). Neste samling vil bli arrangert 16.-17. november (kun for erfaringskonsulenter i offentlig tjeneste). Er du erfaringskonsulent og ikke har mottatt invitasjon kan du sende en e-post til annelisbeth@erfaringskompetanse.no

 1. Innsamling av erfaringskonsulentenes erfaringer

Helsedirektoratet har gitt Erfaringskompetanse i oppdrag å samle, systematisere og formidle erfaringskompetansen innen psykisk helse- og rusfeltet. Erfaringskonsulentene jobber tett på pasienter/brukere, og vi vil høsten 2016 gjøre en innsamling av fakta om erfaringskonsulentenes arbeidssituasjon og erfaringer de har fått gjennom jobben de utfører. Når dataene er samlet inn vil disse analyseres og funnene bli presentert på høstens nettverkssamling for erfaringskonsulenter samt bli offentliggjort på Erfaringskompetanse sine nettsider.

 1. Brukeres opplevelse av samarbeid med erfaringskonsulenter innen psykisk helse – og rustjenester

Høgskolen i Sørøst-Norge, Senter for psykisk helse og rus ved Fakultet for helsevitenskap, har fått i oppdrag av Erfaringskompetanse å gjennomføre en studie på hvordan brukere og pårørende opplever å møte erfaringsmedarbeidere i tjenestene. Studien søker å utvikle systematisert og forskningsbasert kunnskap om disse erfaringene, samt hvordan denne kunnskapen kan brukes i praksis i det videre arbeidet med erfaringskonsulentene som en del av tjenestetilbudet. Studien har en utforskende og beskrivende hensikt, og det vil bli gjennomført både en kvantitativ studie ved bruk av recoverykartleggingsverktøyet INSPIRE og en kvalitativ ved bruk av fokusgruppeintervju av et strategisk utvalg. Samarbeidsbasert forskningsmetodologi legges til grunn. En kompetansegruppe bestående av erfaringsmedarbeidere, forskere og en representant fra Erfaringskompetanse er nedsatt, og en forsker med egen erfaring innen psykisk helse/ rus vil arbeide med studien. Studien er planlagt gjennomført som et ettårig prosjekt med ferdigstillelse desember 2016.

Ressursgruppe for erfaringskonsulentprosjektene:

For de fire førstnevnte erfaringskonsulentprosjektene er det blitt laget en rådgivende ressursgruppe som er en kunnskaps- og erfaringsressurs for Erfaringskompetanse. Ressursgruppen består av syv erfaringskonsulenter og ledes av vår seniorrådgiver Eva Svendsen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERT INNHOLD

SISTE NYHETER

 • Toppmøte 2017: Langt igjen for barn som pårørende
  Marius Sjømæling er generalsekretær i organisasjonen Barn av rusmisbrukere-BAR, en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever eller har opplevd foreldres bruk av rusmidler som en belastning. Han har tidligere jobbet i ulike organisasjoner på rusfeltet.
 • Forskeren forklarer: ACT gir trygge rammer
  Ann-Mari Lofthus, forsker ved Ahus, har forsket på brukeres erfaringer med en oppsøkende, tverrfaglig tjeneste som kalles Assertive Community Treatment (ACT).
 • Skal stifte organisasjon for erfaringskonsulenter
  Antallet erfaringskonsulenter som er ansatt i offentlige stillinger innen psykisk helse og rus øker jevnt fra år til år. Denne våren legges grunnlaget for å danne en organisasjon som skal samle erfaringskonsulenter fra hele landet under en paraply.

PÅ SOSIALE MEDIER
Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv