Erfaringskonsulentprosjektene

I 2015 søkte Erfaringskompetanse om midler for å gjennomføre flere prosjekter som omhandler erfaringskonsulenter ansatt i offentlig tjeneste. Disse ble innvilget av Helsedirektoratet.

Vi har arrangerte samlinger for erfaringskonsulenter og deres arbeidsgivere siden 2012.

I 2017 deltok vi på samlingen «Sterkeresammen – konferanse 2017» som var en lukket samling for erfaringskonsulenter, arbeidsgivere og brukerorganisasjoner. Konferansen var et samarbeid mellom Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, arbeidsgruppa for erfaringskonsulenter og Helsedirektoratet ved Bruker-Rop. Temaet var hvordan erfaringskonsulenter, arbeidsgivere og brukerorganisasjoner kan styrke hverandre og samarbeide mer for å skape bedre tjenester innen psykisk helse og rus i Norge.

Erfaringssentrum, erfaringskonsulentenes interesseorganisasjon, fra 2018 vil arrangere disse samlingene.

Tidligere har vi vært innvolvert i:

 1. Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter

Håndboken Brukeransettelser er skrevet av erfaringskonsulentene Astrid Weber og Målfrid Frahm Jensen som begge har lang erfaring innen feltet. Dette er en informasjonsbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusfeltet, og tar for seg hvilke forberedelser som bør gjøres før erfaringskonsulenten blir ansatt og hva som er viktig å ha med videre når man har ansatt en. Om du ønsker håndboken, kan du laste den ned her eller bestille i vår nettbutikk. Boken koster kr 100,- (inkl porto + adm. gebyr). Prosjektet ble ferdigstilt våren 2016.

 1. Informasjonsbrosjyre til brukere/pasienter om erfaringskonsulenter

Enkelte steder har hatt erfaringskonsulenter ansatt i en del år, mens for andre er dette nytt. For mange brukere/pasienter er dette en ny type stilling man ikke er kjent med, og vi laget derfor en informasjonsbrosjyre med en kortfattet tekst om hva en erfaringskonsulent er og hva personen gjør. Brosjyren ble laget som et supplement til håndboken Brukeransettelser. Brosjyren ble laget med et åpent område hvor man kan sette inn informasjon om hvilke tilbud man har lokalt ved den enkelte institusjon, hvem som jobber der som erfaringskonsulenter eller annet. Brosjyren ble ferdig høsten 2016, og kan lastes ned her.

 1. Nettverkssamlinger for erfaringskonsulenter

Siden 2012 har Erfaringskompetanse arrangert nettverkssamlinger for erfaringskonsulenter ansatt i offentlig tjeneste. Nettverkssamlingene blir arrangert to ganger årlig, hvorav den ene også er for erfaringskonsulentenes arbeidsgivere. Målsettingen med nettverkssamlingene er å gi erfaringskonsulentene faglig påfyll om aktuelle temaer, å tydeliggjøre rollen som erfaringskonsulent og å bidra til å skape et nettverk som kan styrke feltet. Samlingen som inkluderer arbeidsgivere har i tillegg som mål å legge til rette for at arbeidsgivere og ansatte kan møtes for å diskutere sentrale problemstillinger.

Vårens samling erfaringskonsulentsamlinger ble arrangert 13.-14. april (inkl. arbeidsgivere). Høstens samling ble arrangert 16.-17. november (kun for erfaringskonsulenter i offentlig tjeneste). 

 1. Innsamling av erfaringskonsulentenes erfaringer

Helsedirektoratet har gitt Erfaringskompetanse i oppdrag å samle, systematisere og formidle erfaringskompetansen innen psykisk helse- og rusfeltet. Erfaringskonsulentene jobber tett på pasienter/brukere, og høsten 2016 gjorde vi en innsamling av fakta om erfaringskonsulentenes arbeidssituasjon og erfaringer de har fått gjennom jobben de utfører. Rapporten med resultatet av undersøkelsen kan du finne her

Vi gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2017, du kan lese mer om denne her.

 1. Brukeres opplevelse av samarbeid med erfaringskonsulenter innen psykisk helse – og rustjenester

Høgskolen i Sørøst-Norge, Senter for psykisk helse og rus ved Fakultet for helsevitenskap, fikk i oppdrag av Erfaringskompetanse å gjennomføre en studie på hvordan brukere og pårørende opplever å møte erfaringsmedarbeidere i tjenestene. Studien søker å utvikle systematisert og forskningsbasert kunnskap om disse erfaringene, samt hvordan denne kunnskapen kan brukes i praksis i det videre arbeidet med erfaringskonsulentene som en del av tjenestetilbudet. Studien har en utforskende og beskrivende hensikt, og det ble gjennomført både en kvantitativ studie ved bruk av recoverykartleggingsverktøyet INSPIRE og en kvalitativ ved bruk av fokusgruppeintervju av et strategisk utvalg. Samarbeidsbasert forskningsmetodologi legges til grunn. En kompetansegruppe bestående av erfaringsmedarbeidere, forskere og en representant fra Erfaringskompetanse ble nedsatt, og en forsker med egen erfaring innen psykisk helse/ rus arbeidet med studien. Studien ble gjennomført som et ettårig prosjekt og ferdigstilt desember 2016. Rapporten kan kjøpes i vår nettbutikk for kr 100,-.

 

Ressursgruppe for erfaringskonsulentprosjektene:

For de fire førstnevnte erfaringskonsulentprosjektene ble det nedsatt en rådgivende ressursgruppe som er en kunnskaps- og erfaringsressurs for Erfaringskompetanse. Ressursgruppen bestod av syv erfaringskonsulenter og ble ledet av vår seniorrådgiver Eva Svendsen.

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Forskeren forklarer: Reising med psykiske utfordringer
  I vårt samfunn legges det stadig bedre til rette for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Men mest handler om dem som har en fysisk funksjonsnedsettelse. Dagens forståelse av universell utforming handler nesten bare om personer med fysiske vansker, ikke mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser. En ny studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har sett på hvilke utfordringer som finnes for denne gruppen.
 • Forskeren forklarer: Helsesøsteren og pårørendebarn
  Hvordan kan skolehelsetjenesten støtte, hjelpe og tilrettelegge for barn og unge som er pårørende av foreldre med psykiske vansker og rusproblematikk? Selv om helsesøstre ønsker å bidra, viser Anne-Turid Karlsruds forskning at ytre faktorer fører til at det er vanskelig å følge opp pasientenes barn.
 • Troen på saklig informasjon
  Heftet Tvang og samtykkekompetanse. Hva er egentlig samtykkekompetanse? har nå solgt over 1500 eksemplarer. Dette gjør heftet til den publikasjonen som har solgt mest i senterets historie, og det med stor margin. Hvorfor ble dette heftet så populært, og kan små hefter øke brukermedvirkningen i psykisk helsevern? Daglig leder Hilde Hem er ikke i tvil.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter