Toppmøter

Sammen med et tjuetalls organisasjoner har Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse tre ganger (2014, 2015, 2017) arrangert det vi kaller toppmøter innen psykisk helse og rus. Neste toppmøte blir i april 2018.

Hensikten med et toppmøte er å lage en arena der fag, erfaring og politikere kan møtes. En arena der kunnskap og tanker om et tema eller en problemstilling kan deles gjennom presentasjoner og dialog. Essensen fra dialogene rundt bordene blir systematisert og videreformidlet til helsemyndighetene.

Tema på Toppmøtene har vært: «Med rett til å velge. Dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern» (2014), «Med rett til å være, med rett til å styre. Dialog om grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester»(2015) og «Fremtidens samarbeid med og tjenester til pårørende» (2017).

Vi ønsker at temaet for toppmøtene skal være dagsaktuelt for brukere, pårørende, bruker– og pårørendeorganisasjoner, fagfelt og politikere, og at eventuelle anbefalinger skal ha innflytelse på tjenesteutviklingen i både psykisk helse og rusfeltet fremover.

Toppmøte 2017: 10 mai ble det tredje toppmøte arrangert i Oslo. Fokuset denne gang var på pårørende, familie og nettverk og hvordan tjenestene bedre kan involvere og ivareta også disse. Over 100 deltakere med ulik kunnskap, bakgrunn, posisjoner og erfaringer deltok på møtet, og flere fulgte foredragene via LIVE streaming. Du kan se programmet heropptakene fra dagen her, og relaterte nettsaker finner du på våre hjemmesider.

Helse- og omsorgsdepartementet ved Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fikk overlevert anbefalingene i slutten av august, og et magasin med temaet pårørende og familie/nettverksfokuserte tjenester blir publisert i midten av september.

Den nye pårørendeveilederen (2017) er ikke tilgjengelig som trykket publikasjon, men du finner den elektronisk her: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder

Toppmøte 2018: Det vil bli et nytt toppmøte 26 april 2018. Tema vil da være «Barn som pårørende». Innledere pr. 28. februar, 2018:

Anne Kristine Bergem, spes. i voksenpsykiatri

Anne Kirsti Ruud, forfatter av boken Hvorfor spurte ingen meg?

Anne Faugli/Elin Kufås: Forfattere av forskningsrapporten om BARchat

Cecilia Dinardi, jurist og medlem av barnevernutvalget

Steffen Handal, Utdanningsforbundet

Eli Valås, SMIL ved Nidaros DPS

Hilde Siraas Myran, St. Olavs hospital, Nidaros DPS

Otto Magnus Stormyr, Trondheim kommune

Olaug Bollestad, leder i Helse- og omsorgskomiteen

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Prøver å løse en vanskelig oppgave
    Erik Johnsen sitter i lokalkomiteen for Psykiatriveka. Han er assisterende avdelingssjef/overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, ved Haukeland universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Bergen.
  • Virker psykoterapi?
    Joar Øveraas Halvorsen er Postdoc. ved Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD Nidaros DPS ved St. Olavs Hospital, samt psykolog ved Krise- og kortidspoliklinikken samme sted. Denne uka, på Psykiatriveka i Bergen, la han fram forskning som viser at det er vanskelig å måle effekt av psykoterapi.
  • Psykiatri og makt
    Høsten 2017 ble et seminar med dette tema avlyst pga. at så få psykiatere meldte seg på. Denne hendelsen ble til gjengjeld tematisert på Psykiatriveka i Bergen denne uka. Og diskusjonen gikk friskt i den store plenumsalen. Victoria Akre og Kristin Lie Romm i Utvalg for grunnlagsproblemer og etikk førte an og reiste en rekke spørsmål til plenum i psykiaterforsamlingen. Det handlet bl.a. om psykiaternes tillit, makt, omdømme og holdninger til pasienter, politikere og media.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter