Toppmøter

Sammen med 26 organisasjoner arrangerte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse i 2014 og 2015 det vi kaller Toppmøter. Tema på de tidligere Toppmøtene har vært: «Med rett til å velge. Dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern» (2014), og «Med rett til å være, med rett til å styre. Dialog om grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester»(2015).

Hensikten med et Toppmøte er å lage en arena der fag, erfaring og politikere kan møtes. En arena der kunnskap og tanker om et tema eller en problemstilling kan deles gjennom presentasjoner og dialog. Essensen fra dialogene rundt bordene blir systematisert og videreformidlet til helsemyndighetene.

Tidligere år har vi utarbeidet noen anbefalinger med bakgrunn i innledningene og referatene fra samtalene på Toppmøtet. Disse har videre blitt overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi ønsker at temaet for Toppmøtene skal være dagsaktuelt for brukere, pårørende, bruker – og pårørendeorganisasjoner, fagfelt og politikere, og at eventuelle anbefalinger skal ha innflytelse på tjenesteutviklingen i både psykisk helse og rusfeltet fremover.

Toppmøte 2017: 10 mai ble det tredje toppmøte arrangert i Oslo. Temaet var denne gang fremtidens samarbeid med, og tjenester til, familier og pårørende til personer med rus/psykisk helse problemer. 27 medarrangører med flere deltok på et møte i september i fjor hvor det ble gitt innspill som la grunnlag for tematikk og valg av innledere på denne dagen. Over 100 deltakere med ulik kunnskap, bakgrunn, posisjoner og erfaringer deltok på møtet, og flere fulgte foredragene via LIVE streaming. Du kan se programmet her, opptakene fra dagen her, og relaterte nettsaker finner du på våre hjemmesider. Vi ved senteret tar sikte på å videreformidle essensen fra presentasjonene og dialogene på dagen til helsemyndighetene, samt utgi et magasin med temaet pårørende og familie/nettverksfokuserte tjenester, rett over sommeren.

Den nye pårørendeveilederen (2017) er ikke tilgjengelig som trykket publikasjon, men du finner den elektronisk her: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Forskeren forklarer: Fastlegen kan bli betre til å hjelpe barn med sjuke foreldre
    Frøydis Gullbrå, forskar og fastlege, har nyleg tatt doktorgrad ved Universitetet i Bergen om barn som pårørande i møte med fastlegen. Prosjekt har vore tilknytta allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.
  • Forskeren forklarer: Store avvik mellom rutiner og lovgivning
    Marius Storvik, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske Universitet, om avhandlingen Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern.
  • Angår det meg?
    Nå har Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse utgitt enda en publikasjon i den lett tilgjengelige serien om brukermedvirkning i praksis. Det forrige heftet handlet om individuell plan. Denne gangen er det valget og valgdeltakelsen til høsten som er tema. Det er Arnhild Lauveng ved senteret som står for tekst og illustrasjoner.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter