Toppmøter

Sammen med en rekke organisasjoner har Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse fire ganger (2014, 2015, 2017 og 2018) arrangert det vi kaller toppmøter innen psykisk helse og rus. Hensikten med et toppmøte er å lage en arena der fag, erfaring og politikere kan møtes. En arena der kunnskap og tanker om et tema eller en problemstilling kan deles gjennom presentasjoner og dialog. Essensen fra dialogene rundt bordene blir alltid systematisert og videreformidlet til myndighetene.

Tema på Toppmøtene har vært: «Med rett til å velge. Dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern» (2014), «Med rett til å være, med rett til å styre. Dialog om grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester»(2015) og «Fremtidens samarbeid med og tjenester til pårørende» (2017) og «Barn som pårørende» (2018).

Vi ønsker at temaet for toppmøtene skal være dagsaktuelt for brukere, pårørende, bruker– og pårørendeorganisasjoner, fagfelt og politikere, og at anbefalingene fra rundebordssamtalene skal ha innflytelse på tjenesteutviklingen i både psykisk helse og rusfeltet fremover.

Toppmøte 2017: 10. mai ble det tredje toppmøtet arrangert. Fokuset denne gang var på pårørende, familie og nettverk og hvordan tjenestene bedre kan involvere og ivareta også disse. Over 100 deltakere med ulik kunnskap, bakgrunn, posisjoner og erfaringer deltok på møtet, og flere fulgte foredragene via LIVE streaming. Du kan se programmet heropptakene fra dagen her, og relaterte nettsaker finner du på våre hjemmesider. Helse- og omsorgsdepartementet ved Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fikk overlevert anbefalingene i slutten av august, og et magasin med temaet pårørende og familie/nettverksfokuserte tjenester er publisert.

Toppmøte 201826. april 2018 ble det fjerde toppmøtet arrangert. Denne dagen stod barn som pårørende på programmet: Hvordan kan vi bedre oppdage og hjelpe de barn og unge som trenger det aller mest? Hva trenger de? Hvordan kan skole, barnehage og helsesøster samarbeide med helsetjenestene på en best mulig måte slik at det gagner familien og de barna som trenger hjelp og støtte? Du kan se programmet her, opptakene fra dagen her og på våre hjemmesider finner du relaterte nettsaker under denne lenken. Alle toppmøter resulterer i en rekke konkrete anbefalinger til myndighetene. Etter sommeren 2018 vil vi overrekke disse anbefalingene både til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Etter sommeren 2018 vil vi også publisere et magasin med saker fra toppmøtet, samt oppfølgingssaker i tilknytning til temaet barn som pårørende. 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter