Toppmøter

Sammen med 26 organisasjoner arrangerte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse i 2014 og 2015 det vi kaller Toppmøter. Tema på de tidligere Toppmøtene har vært: «Med rett til å velge. Dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern» (2014), og «Med rett til å være, med rett til å styre. Dialog om grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester»(2015).

Hensikten med et Toppmøte er å lage en arena der fag, erfaring og politikere kan møtes. En arena der kunnskap og tanker om et tema eller en problemstilling kan deles gjennom presentasjoner og dialog. Essensen fra dialogene rundt bordene blir systematisert og videreformidlet til helsemyndighetene.

Tidligere år har vi utarbeidet noen anbefalinger med bakgrunn i innledningene og referatene fra samtalene på Toppmøtet. Disse har videre blitt overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi ønsker at temaet for Toppmøtene skal være dagsaktuelt for brukere, pårørende, bruker – og pårørendeorganisasjoner, fagfelt og politikere, og at eventuelle anbefalinger skal ha innflytelse på tjenesteutviklingen i både psykisk helse og rusfeltet fremover.

Toppmøte 2017: 10 mai ble det tredje toppmøte arrangert i Oslo. Temaet var denne gang fremtidens samarbeid med, og tjenester til, familier og pårørende til personer med rus/psykisk helse problemer. 27 medarrangører med flere deltok på et møte i september i fjor hvor det ble gitt innspill som la grunnlag for tematikk og valg av innledere på denne dagen. Over 100 deltakere med ulik kunnskap, bakgrunn, posisjoner og erfaringer deltok på møtet, og flere fulgte foredragene via LIVE streaming. Du kan se programmet her, opptakene fra dagen her, og relaterte nettsaker finner du på våre hjemmesider. Vi ved senteret tar sikte på å videreformidle essensen fra presentasjonene og dialogene på dagen til helsemyndighetene, samt utgi et magasin med temaet pårørende og familie/nettverksfokuserte tjenester, rett over sommeren.

Den nye pårørendeveilederen (2017) er ikke tilgjengelig som trykket publikasjon, men du finner den elektronisk her: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Nye tall fra langvarig brukerundersøkelse i Helse Nord-Trøndelag
    En langvarig spørreundersøkelse blant brukere av psykisk helsevern og rus har gått de siste 2.5 årene ved Helse Nord-Trøndelag. Enten pasienten har vært til poliklinisk behandling eller hatt et opphold ved en institusjon, så har alle brukere hatt muligheten til å gi tilbakemelding om oppholdet.
  • Retten til å bli hørt
    Arbeider du på en institusjon, og er usikker på valgrettighetene til pasientene? Tror du at det ikke er lov å gi pasientene informasjon om valgdeltagelsen? Er du en pårørende som ikke vet hvordan din nærmeste kan få stemt? Eller er du en pasient som opplever at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? Vi minner om vårt nye hefte, Angår det meg? I dette heftet er det kommende valget og valgdeltakelsen tema. Det er Arnhild Lauveng ved senteret som står for tekst og illustrasjoner. Vi gjengir her intervjuet med Arnhild i forbindelse med lanseringen før sommeren. I denne kampanjeperioden fram til valget 11. september setter vi ned prisen fra 75,- til 50,-.
  • Forskeren forklarer: Hvordan fungerer utvekslingen av kunnskap mellom forskning og klinikk?
    Ida Lillehagen jobber som forsker ved Universitetet i Oslo og har forsket på hvordan kunnskap utveksles og utvikles i samarbeid mellom forskere og klinikere som samarbeider om forskning.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter