Toppmøter

Sammen med 26 organisasjoner arrangerte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse i 2014 og 2015 det vi kaller Toppmøter. Tema på de tidligere Toppmøtene har vært: «Med rett til å velge. Dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern» (2014), og «Med rett til å være, med rett til å styre. Dialog om grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester»(2015).

Hensikten med et Toppmøte er å lage en arena der fag, erfaring og politikere kan møtes. En arena der kunnskap og tanker om et tema eller en problemstilling kan deles gjennom presentasjoner og dialog. Essensen fra dialogene rundt bordene blir systematisert og videreformidlet til helsemyndighetene.

Tidligere år har vi utarbeidet noen anbefalinger med bakgrunn i innledningene og referatene fra samtalene på Toppmøtet. Disse har videre blitt overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi ønsker at temaet for Toppmøtene skal være dagsaktuelt for brukere, pårørende, bruker – og pårørendeorganisasjoner, fagfelt og politikere, og at eventuelle anbefalinger skal ha innflytelse på tjenesteutviklingen i både psykisk helse og rusfeltet fremover.

Planer fremover 10. mai 2017 planlegger vi igjen å arrangere et nytt Toppmøte i Oslo. Temaet for dagen vil da handle om tjenestene til familier og pårørende av personer som har behov av eller bruker helsetjenester innen rus og psykisk helsefeltet. Vi kommer til å streame deler av dagen LIVE slik at flere kan følge med.

Det ble invitert bredt og avholdt et innspillsmøte til tematikk og innledere i Oslo 9 september, og 27 institusjoner og organisasjoner er medarrangører av Toppmøte 2017. Programmet er klart ( http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/toppmote-pa-vei/) og du kan laste det ned som PDF her. Det blir anledning til å følge møtet LIVE via streaming på dagen, mer informasjon om dette kommer nærmere mai.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

RELATERT INNHOLD

SISTE SAKER

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter