Brukerinvolvert forskning

Bøker

– Borg & Kristiansen: Medforskning – å forske sammen for kunnskap om psykisk helse (2009) Johannessen
– Natland & Støkken: Samarbeidsforskning i praksis (2011)
– Hummelvold, Andvig & Lyberg: Etiske utfordringer i praksisnær forskning (2010)  

 

Artikler
Natland S, Tveiten, S & Ruud Knutsen, I: «Hvorfor skal pasienten medvirke i forskning?». Tidsskriftet Norsk legeforening, Nr. 3. ( 2017)

 

Våre publikasjoner
– Westerlund, Heidi og Bjørgen, Dagfinn: Ressurshefte, Samarbeid mellom forskning og brukermiljø (2011)
– Ekeland, Tor –Johan: Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern
– Kronikk: Hem, Hilde (2012): Spiller erfaringer noen rolle da? Dagens medisin 16.01.2012  

 

Andre ressurser
Brukermedvirkning i helseforskning i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak. Rapport fra nasjonal arbeidsgruppe 2014  

 (Det ventes en ny nasjonal veileder om brukerinvolvering i forskning fra de regionale helseforetakene 2017/2018)

-Helse Sør Øst: https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/forskning/forskningsmidler

– Forskningsrådet: http://www.forskningsradet.no/prognett-bedrehelse/Brukermedvirkning/1254019677555

http://www.forskningsradet.no/prognett-bedrehelse/Brukermedvirkning_i_helseforskningsprogrammene/1254019677460

http://www.forskningsradet.no/prognett-bedrehelse/Ressursside_for_forskere_og_brukere/1254019677531

-NORSMANs (Norwegian Symptom Management network) seminar om brukermedvirkning i forskning april 2017: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-forskning-og-utvikling-akuttklinikken/norwegian-symptom-management-network-norsman

 

Studietilbud Høyskolen i Sør Øst Norge
– Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid, 15 studiepoeng  

 

Faglig nettverk
– Forum for brukerinvolvert forskning Kontakt: Reidun.jonassen@hbv.no eller arne.johansen@hbv.no
– KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, brukerstyrt senter i Trondheim har mange års erfaring med «Bruker spør bruker» metodikken. Kontakt: Dagfinn.Bjørgen@kbtmidt.no.  

 

Internasjonale ressurser
– Service user research enterprise (SURE), Kings College London Peter Berresford Phd. of social policy at Brunel University and Director of the center for citizen participation har mange refleksjoner og erfaringer med brukerinvolvert forskning. Kontakt: peter.beresford@brunel.ac.uk
– Krav om brukermedvirkning i forskning dersom du vil søke midler fra Forskningsrådet innen programmet «God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering»

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

  • Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med og uten psykofarmaka?februar 20, 2017 Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med og uten psykofarmaka? Det var spørsmålet som ble stilt på Litteraturhuset 8. februar. Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern og Stiftelsen Humania hadde gått sammen og bedt inn […]
  • Pilegrimsferd til Nidarosseptember 25, 2013 Pilegrimsferd til Nidaros En pilegrim har fokus på både veien og målet. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har tro på dialog underveis for å nå målet om gode tjenester innenfor psykisk […]
  • Bok om psykoseerfaringer skaper debattjuli 2, 2013 Bok om psykoseerfaringer skaper debatt Det pågår en psykiatridebatt i avisen Morgenbladet som vekker interesse blant flere for tiden. Avisen har lagt innleggene ut på sine nettsider. Lenkene er samlet i saken under.
  • Forskeren forklarer: Å få det bedre handler om mer enn symptomlettejanuar 31, 2017 Forskeren forklarer: Å få det bedre handler om mer enn symptomlette Eva Brekke, stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (Sykehuset Innlandet/Høgskolen i Sørøst-Norge) har forsket på hvordan bedring oppleves av […]
  • Trenger erfaringskonsulenter egen utdannelse?januar 12, 2017 Trenger erfaringskonsulenter egen utdannelse? Erfaringskonsulentenes viktigste oppgave er å bidra med de erfaringene de har. Samtidig så spør jeg meg om det er nok, eller om det bør være en grunnutdanning i bunn, sier Morten Brodahl.

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter