Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
ved å klikke her

Nyheter

Toppmøte på vei!

10. mai blir det et nytt toppmøte på Thon Hotel Opera i Oslo. Temaet for dagen er pårørende. Sammen med 27 medarrangører arrangerer Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse en dag der tjenester og vilkår for de mange pårørende i landet står i høysetet.

Les mer

Sterk anerkjennelse fra departementet

-Det var både gøy og moro å få gode tilbakemeldinger og anerkjennelse for det arbeid som blir gjort i Erfaringskompetanse, sier styreleder Finn Tallakstad etter møtet med statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og Omsorgsdepartementet.

Les mer

Medikamentfri behandling for psykisk syke i alle helseregioner

Innen 1. juni 2016 skal alle regionale helseforetak ha etablert tilbud om medikamentfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern. – Vi er utrolig glad for at Helse- og omsorgsdepartementet nå er så tydelige i sine krav til helseforetakene, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Les mer

Kvitveisen

Tenk at ho endeleg er her – i dette landskapet som ho ikkje lengre hadde trudd eksisterte; frodige skogar, stille lundar med fuglar som deler raust av si glede over våren, over lyset og over alt det glade livet som ventar framover. Ho har vore så altfor lenge i eit uendeleg mørke, i ei underverd der lyset ikkje nådde inn. Der den einaste lyden ho kunne høyre var sin eigen angstfylte pust. Men no er ho her og kan merke sin eigen kropp, kjenne at ho lever og kan la blikket velge å dvele med alt det vakre og reine som finst rundt henne. No kan ho glede seg over blomane som strekker seg mot lyset og opnar kronblada sine i venleg helsing til livet. Kjenne lufta kile henne rundt øyrene når vinden bles frå nordvest og regnet vaskar kvar pore i andletet. Kva var vegen ho måtte gå for å kome hit? Kva var det som fekk denne livgivande krafta til å strøyme som brusande elv gjennom årene og gi henne trua på at også ho har retten til ein plass på jorda?

Les mer

Kampen om fremtidens psykiatri

«Det vil være et stort nederlag hvis vi om 30 år forstår dagens høye tvangsmedisinering på samme måte som fortidens lobotomi: Et feilslått og uetisk prosjekt. Det er ikke for sent å snu.» Kronikken til Hilde Hem, daglig leder for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Les mer

Gjennombruddet kommer med brukermakten

-Fra å bruke tvang for å beskytte samfunnet mot mennesker med psykiske lidelser, ser jeg en utvikling: Det er brukere og pårørende som i større grad bestemmer hva de ønsker. Det er et stort demokratisk skifte, og jeg er optimistisk for fremtiden, sier Peter Kinderman, professor i klinisk psykologi ved universitetet i Liverpool.

Les mer

Helsepolitikken har gitt brukere og pårørende større makt

-Noen av innleggene på Toppmøte 2015 gjorde et stort inntrykk. Ikke til forkleinelse for de med mange års utdanning, men de med personlige erfaringer og historier om veien de har gått, gjør sterkt inntrykk, sa Kari Kjønaas Kjos, leder av Helse- og omsorgskomiteen (FrP).

Les mer

Bruk både hodet og hjertet i jobben

Trivsel er vanskelig og meningsløst å presse inn i et excel-ark. Det presiserte Rune Helland i foredraget «Ledelse med hjerte og hjerne – verdibasert ledelse på Erfaringskompetanses toppmøte2015 på Thon hotell i Oslo tirsdag.

Les mer

SISTE NYHETER

  • Toppmøte 2017: Langt igjen for barn som pårørende
    Marius Sjømæling er generalsekretær i organisasjonen Barn av rusmisbrukere-BAR, en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever eller har opplevd foreldres bruk av rusmidler som en belastning. Han har tidligere jobbet i ulike organisasjoner på rusfeltet.
  • Forskeren forklarer: ACT gir trygge rammer
    Ann-Mari Lofthus, forsker ved Ahus, har forsket på brukeres erfaringer med en oppsøkende, tverrfaglig tjeneste som kalles Assertive Community Treatment (ACT).
  • Skal stifte organisasjon for erfaringskonsulenter
    Antallet erfaringskonsulenter som er ansatt i offentlige stillinger innen psykisk helse og rus øker jevnt fra år til år. Denne våren legges grunnlaget for å danne en organisasjon som skal samle erfaringskonsulenter fra hele landet under en paraply.

PÅ SOSIALE MEDIER
Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv