Lauveng om hvorfor hun støtter lovforslaget

Mens Arnhild Lauveng deltok i arbeidet med å utforme Tvangsbegrensningsloven, vurderte hun å ta ut dissens flere ganger. Hun forteller hvorfor hun likevel endte opp med å støtte- og ha stor tro p..

Nettbutikken

Her finner du bøker, publikasjoner og annet vi har produsert de siste årene. Du kan betale enten med din PayPal-konto, Visa/Mastercard, VIPPS eller direkte via bank/faktura.

Besøk vår nettbutikk

Videoarkivet

Her finner du video-opptak vi har gjort de siste årene med intervjuer, toppmøter, konferanser mm.

Besøk videoarkivet

Bjørn Henning Østenstad, Mette Ellingsdalen og Tor Ketil Larsen var på [...]
Inntrykk etter overlevering av nytt lovforslag om begrensing av tvang, med Mette [...]
-Vi har nok reddet mange liv i løpet av de årene vi har holdt på med «Hjelpetelefonen [...]
Nyere forskning innen nevrovitenskapene viser at psykoterapi ved psykoser virker. [...]
-Fra å bruke tvang for å beskytte samfunnet mot mennesker med psykiske lidelser, ser [...]
– 20 år frem i tid vil vi ha et helt annet behandlingstilbud til folk med psykiske [...]
- Jeg tror at andre perspektiver enn den rent medisinske forståelsen kan være mer [...]
Ved å undersøke, systematisere, allmenngjøre og teoretisere erfaringer utover den [...]

Ressurser

Vi samler, systematiserer og formidler bruker- og pårørendekunnskap. Søk i vår oversikt.