Lauveng om hvorfor hun støtter lovforslaget

Mens Arnhild Lauveng deltok i arbeidet med å utforme Tvangsbegrensningsloven, vurderte hun å ta ut dissens flere ganger. Hun forteller hvorfor hun likevel endte opp med å støtte- og ha stor tro p..

Forskeren forklarer: Brukermedvirkning i forskning

Kirsti Malterud og Kari Tove Elvbakken har undersøkt erfaringer og kunnskapsutbytte fra forskning der brukere har rollen som medforskere. – Vår analyse reiser tvil om dette er den beste strategien..

Nettbutikken

Her finner du bøker, publikasjoner og annet vi har produsert de siste årene. Du kan betale enten med din PayPal-konto, Visa/Mastercard, VIPPS eller direkte via bank/faktura.

Besøk vår nettbutikk

Videoarkivet

Her finner du video-opptak vi har gjort de siste årene med intervjuer, toppmøter, konferanser mm.

Besøk videoarkivet

Toppmøte 2019
Ledet av Christian Borch
Den beste medisin kommer ikke fra dosett.
Paneldebatter
Innledning til paneldebatten "Hvordan klare å slutte med medisiner ved psykiske [...]
– Politisk sett forventer jeg faglige og forsvarlige tjenester uansett om det er med [...]
Fra Litteraturhuset 15. Nov 2018.
Er endring av kosthold et alternativ til reseptblokka? Og er det et tankekors at [...]

Ressurser

Vi samler, systematiserer og formidler bruker- og pårørendekunnskap. Søk i vår oversikt.