Søk etter «brukermedvirkning» gav 163 treff

Her kan du søke i flere kategorier

Resultater fra «Ressurser» (7)

Medisinfrie tilbud: Dyreterapi

Christine Olsen har en doktoravhandling i dyreassistert intervensjon og arbeider med forskning, utdanning og kvalitetssikring av bruk av hund i behandlingen.

Resultater fra «Erfaringer» (20)

Om brukermedvirkning og barn

En gutt jeg kjente hadde store problemer på skole. Han hadde ADHD og flere diagnoser i tillegg. Skolen hadde prøvd ut flere tiltak men lite nyttet. Nå gikk gutten i 4 kl og han var søkt inn på en spesialskole noen mil unna. Han fikk plass, men skulle ikke begynne der før til høsten, da skoleåret var på hell. Skolen hadde derfor denne siste perioden lagt vanlig skolegang for gutten på is.

Har mennesker med alvorlig psykiatrisk diagnose rettssikkerhet?

Jeg velger her å sette ord på min opplevelse av hvordan jeg som menneske, diagnostisert med psykiatrisk diagnose, mistet stemmen og evnen til å bli sett og hørt, ikke fordi jeg anser det som bra å utlevere mitt mest private, men fordi jeg har evnen til det, anser det som et ansvar, er mentalt sterk nok og anser meg selv som innsiktsfull og oppegående.

Resultater fra «Aktuelt» (134)

Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen

Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.

Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning

Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».

Resultater fra «Videoarkivet» (2)

Bok om brukermedvirkning

- Hvordan unngå å gjøre brukerne en bjørnetjeneste ved å tenke "dem" og "oss". Vi kan alle bli brukere og trenge å bli møtt med hjelp, respekt og anerkjennelse, sier Ann-Beate Myhra, forfatter av boka …

Resultater fra «Nettbutikken»

Ingen produkter funnet

Fant du ikke det du lette etter?