Søk etter «brukermedvirkning» gav 168 treff

Her kan du søke i flere kategorier

Resultater fra «Ressurser» (7)

Medisinfrie tilbud: Dyreterapi

Christine Olsen har en doktoravhandling i dyreassistert intervensjon og arbeider med forskning, utdanning og kvalitetssikring av bruk av hund i behandlingen.

Resultater fra «Erfaringer» (20)

Om brukermedvirkning og barn

En gutt jeg kjente hadde store problemer på skole. Han hadde ADHD og flere diagnoser i tillegg. Skolen hadde prøvd ut flere tiltak men lite nyttet. Nå gikk gutten i 4 kl og han var søkt inn på en spesialskole noen mil unna. Han fikk plass, men skulle ikke begynne der før til høsten, da skoleåret var på hell. Skolen hadde derfor denne siste perioden lagt vanlig skolegang for gutten på is.

Har mennesker med alvorlig psykiatrisk diagnose rettssikkerhet?

Jeg velger her å sette ord på min opplevelse av hvordan jeg som menneske, diagnostisert med psykiatrisk diagnose, mistet stemmen og evnen til å bli sett og hørt, ikke fordi jeg anser det som bra å utlevere mitt mest private, men fordi jeg har evnen til det, anser det som et ansvar, er mentalt sterk nok og anser meg selv som innsiktsfull og oppegående.

Det enkle er ofte det beste innen psykisk helse

Jeg forundrer meg stadig vekk over at møte med psykiatrien for så mange må oppleves som så vanskelig og traumatisk. Ja, at for mange blir det en av deres nye traumer og enda til kanskje det første store traumet de har opplevd. Det er som om medmenneskeligheten er blitt borte på en eller annen måte.

Fra sandkorn til perle

Vinteren 2008/2009 fikk jeg mitt brutale og akutte møte med psykisk lidelse, på papiret er det diagnosen Dissosiativ lidelse eller med andre ord en type schizofreni. Jeg har i tiden med sykdom kjent på hvordan isolasjon, ensomhet, egen skam, utestengelse og på hvordan smerten av at venner og nettverk smuldrer bort kjennes i et allerede slitent sinn.

Personlige erfaringer som medarbeider med brukererfaring

I 2005 opplevde jeg og min familie flere kriser, sykdom og død. Jeg presset meg gjennom det og skulle være sterk og klare alt. Som en følge av det ble jeg dypt deprimert, fikk mye angst, og ble innlagt, og for meg var det et nederlag. Under innleggelsen gikk det imidlertid opp for meg at de andre som var innlagt var helt vanlige mennesker som meg, og jeg fikk mye hjelp av mine medpasienter. Ved hjelp av dem, og de ansatte, klatring og turer, kom jeg meg ut av depresjonen og angsten. Familie og venner har og vært en uvurderlig støtte og hjelp, men for dem som ikke har vært igjennom slike ting er det ikke lett å forstå.

Når de beste ikke makter mer

Denne rapporten er en videreutvikling av rapporten jeg lagde til styret og ledelsen ved Sykehuset Asker og Bærum Helse Foretak i januar 2007, i forbindelse med forslaget om å flytte Akuttavdelingene fra Blakstad psykiatriske sykehus på Vettre i Asker, til et nybygg i tilknytning til den somatiske avdelingen ved sykehusene i Bærum kommune. Forslaget om flytting ble behandlet på sykehusets styremøte i februar 2007 og vedtatt mot brukernes anbefalinger og mot stemmen til de ansattes representanter i styret.

Hva er galt i psykiatrien?

Et kritisk blikk på behandlingsteori sett fra et brukerperspektiv: MB-pilotprosjekt Sandvika 2007 : fagoppgave med betraktninger fra brukerperspektiv i psykisk helsearbeid i Asker og Bærum (2007)

Psykisk helsearbeid i Vest Agder

Oversikten er et samarbeidsprosjekt mellom LPP Vest-Agder og ROM. Det som har skapt behovet for denne oversikten er at det psykiske helsearbeid i dag er så omfattende og under stadig endring slik at verken pasienter, pårørende eller fagpersoner lenger har den hele oversikt over det som skjer. Målgruppen er først og fremst LPPs egne medlemmer, men den kan også være aktuell for

En refleksjonsreise ut i verden og inn i oss selv

ROM-Agder har i flere år hatt et samarbeid med en italiensk brukerorganisasjon på Koriska. To studenter, på studiet videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Universitetet i Agder, ble med ROM-Agder på en av reisene til Korsika. Studentene hadde rollen som deltakende observatører, og ville se på samarbeidet mellom et prosjekt i Livorno på Korsika og ROM-Agder, og hvordan dette startet.

Ikke døm meg for min fortid

Aune har her skrevet et innlegg hvor hun ber om og ikke dømmes på grunn av sin fortid som psykisk syk og medisinert, da dette ikke er ensbetydende med å være pillemisbruker.

Politikk innen psykisk helse

”Det er viktig å kjempe for et bedre tilbud i psykiatrien”, skriver Luna Christensen i dette bidraget. Her deler hun sine tanker om hva hun mener er viktig for en god psykisk helsetjeneste, og hva som er med å gi økt livskvalitet for dem som trenger hjelp.

Jeg tør, jeg vil, jeg kan

Ottesen har erfaringer fra brukermedvirkning og vellykket behandling for alkoholisme og depresjoner. Han har stor interesse for friluftsliv, jakt og fiske. En annen hovedinteresse er matlaging. Sammen med høsting av råvarer fra naturen blir dette en fin og naturlig kombinasjon. For tiden jobber Ottesen som frivillig på kjøkkenet ved lavterskeltilbudet Kafé Blå i Lakselv.

Vendepunktet i livet

Jeg ønsker å dele min historie for å kunne vise til at det fins muligheter for å komme seg opp og igjennom de vanskeligste hendelser og opplevelser som oppstår i livene våre.

Usynlig i møte med helsevesenet

Linda Garvik skriver om hvordan hun har opplevd å ha blitt møtt i helsevesenet, om å bli feiltolket og misforstått. Videre kan vi lese om hvilke grep hun selv har gjort i sin bedringsprosess for å komme dit hun er i dag.

Åpen om angst og depresjon

Tenk deg at du har et mer eller mindre «perfekt» liv. Hus, bil, ektefelle, barn, jobb og venner. Og for å toppe det hele, et barn i magen. Er man lykkelig da? Er det dette som skal til for å bli lykkelig? Kanskje. Jeg hadde alt dette. Men så skjedde det noe.

Resultater fra «Aktuelt» (139)

Forskeren forklarer: Brukermedvirkning i forskning

Kirsti Malterud og Kari Tove Elvbakken har undersøkt erfaringer og kunnskapsutbytte fra forskning der brukere har rollen som medforskere. – Vår analyse reiser tvil om dette er den beste strategien for brukermedvirkning i forskning, sier de.

Resultater fra «Videoarkivet» (2)

Bok om brukermedvirkning

- Hvordan unngå å gjøre brukerne en bjørnetjeneste ved å tenke "dem" og "oss". Vi kan alle bli brukere og trenge å bli møtt med hjelp, respekt og anerkjennelse, sier Ann-Beate Myhra, forfatter av boka …

Resultater fra «Nettbutikken»

Ingen produkter funnet

Fant du ikke det du lette etter?