Søk etter «tvang» gav 233 treff

Her kan du søke i flere kategorier

Resultater fra «Ressurser» (4)

Reduksjon av tvang - Dialoghefte

Et hefte om å redusere bruken av tvang. I 2017 var en del av oppdragsbrevet fra helseministeren til foretakene at alle enheter som benyttet tvang innen psykisk helsevern, skulle arrangere dialogmøter mellom pasienter og fagpersoner. …

Medisinfrie tilbud: Traumeterapi/IoPT

Marta Thorsheim arbeider privat ved et eget institutt og er utdannet traumeterapeut IoPT og gestalt- og psykosynteseterapeut. Hun har en master i endringsledelse. Hun har egen IoPT-terapipraksis og utdanner traumeterapeuter i Norge og holder også kurs i mange land.

Resultater fra «Erfaringer» (39)

Innlagt på tvang

Etter å ha lest boken ”Overgrep – Søkelys på psykiatrien” av advokat Gro Hillestad Thune, ble ”N.N.” inspirert til å formidle sin historie gjennom kunnskapsbasen til Erfaringskompetanse.no. ”Torturkammeret” er en sterk og alvorlig historie om erfaringer fra tvangsinnleggelser.

Da kan æ vær me næste år å……….

Ole er 10 år.  I tillegg til, eller som en konsekvens av, sin ADHD diagnose sliter han sosialt.  Språket er ikke på topp, motorikken kunne ha vært bedre,  kamerater vokser ikke på trær.Hyperverbal er han …

Har mennesker med alvorlig psykiatrisk diagnose rettssikkerhet?

Jeg velger her å sette ord på min opplevelse av hvordan jeg som menneske, diagnostisert med psykiatrisk diagnose, mistet stemmen og evnen til å bli sett og hørt, ikke fordi jeg anser det som bra å utlevere mitt mest private, men fordi jeg har evnen til det, anser det som et ansvar, er mentalt sterk nok og anser meg selv som innsiktsfull og oppegående.

Aldri mer psykolog

Jeg møtte til min første time hos Senter for jobbmestring hos NAV med forventing om at jeg skulle få karriereveiledning. Jeg ble møtt med meget personlige spørsmål. Dette var jeg ikke forberedt på og møtet ble så traumatisk at jeg var nødt til å avstå fra flere besøk hos NAVs psykologen. Jeg hadde ellers sett frem til å få noen gode karriereråd.

Funksjonshemming og selvbiografi - bare konstruktivt?

I dette innlegget vil jeg som funksjonshemmet og som bruker formidle egne tanker rundt selv biografier som blir utgitt av funksjonshemmede. Jeg vil ta opp spørsmål som ”utfordrer” det synet at det å være utelukkende positivt innstilt til at denne typen selvbiografier kommer i omløp, alltid vil komme til nytte for både selve forfatteren, personer forfatteren har hatt med å gjøre i sin egen fortid, og for helsevesenet.

Det enkle er ofte det beste innen psykisk helse

Jeg forundrer meg stadig vekk over at møte med psykiatrien for så mange må oppleves som så vanskelig og traumatisk. Ja, at for mange blir det en av deres nye traumer og enda til kanskje det første store traumet de har opplevd. Det er som om medmenneskeligheten er blitt borte på en eller annen måte.

Fra sandkorn til perle

Vinteren 2008/2009 fikk jeg mitt brutale og akutte møte med psykisk lidelse, på papiret er det diagnosen Dissosiativ lidelse eller med andre ord en type schizofreni. Jeg har i tiden med sykdom kjent på hvordan isolasjon, ensomhet, egen skam, utestengelse og på hvordan smerten av at venner og nettverk smuldrer bort kjennes i et allerede slitent sinn.

Ei moderne kvinne i møte med det Biomedisinske hegemoniet i psykiatrien.

Takk for at eg er fødd i 1964, og ikkje tidligare. Eg vart innlagt i psykiatrien i 1988 første gang, siste gang i 2014. Psykiatrien si historie i høve til kvinner og menn er ikkje vakker. Grupper i befolkninga vart steriliserte og lobotomerte i psykiatrien. Tvangsmedisinering skjer framleis daglig. –Min opplevelse er at det er for mykje medisin i psykiatrien –og korleis er psykiatrien sin etikk?

Jeg lekte katt og mus med døden

Dette er en historie om sykehusinnleggelser, dype depresjoner, angst, selvmordsforsøk, selvskading, spiseforstyrrelser, overvekt og ensomhet. Jeg har opplevd psykiatrien på godt og vondt, og jeg har opplevd et system som ikke fungerer og som svikter når man trenger det som mest.

En annerledes jul

Dette er ingen julefortelling med ”happy ending”. Det passer heller ikke som avslappende lektyre før man legger seg til å sove for natten. Livet er tøft for noen av oss. UNØDVENDIG TØFT. Karl ble adoptert etter sine ti første tøffe og traumatiserende leveår i et land i Østen, og stod ikke godt rustet til tøff behandling i psykiatrien.

En undring over livet

Hvordan kan det være mulig at livet ikke har noen verdighet. Hva skal til for å være attraktiv i helsevesenet, kreft, hjerteproblemer og helst litt eksotiske sykdommer og dersom man kryddrer det hele med å være ung, da er du attraktiv eller !

En historie om en psykose

Jeg var innlagt på en psykiatrisk avdeling en uke i juni 2001. Det ble aldri stilt en diagnose, men i ettertid har jeg snakket med fagfolk som mener at jeg hadde en psykose. Jeg tenker ikke at jeg er en person som lever med psykiske lidelser. Jeg er et menneske som lever med min historie. I dag har jeg tre barn, jobb, er politisk aktiv, eier min egen leilighet, kan reise hvor jeg vil. Jeg kan si hva jeg vil også, men denne historien jeg nå vil fortelle er det liksom ikke rom for i vanlige samtaler. De gangene jeg har fortalt at jeg en gang hadde en psykose, har jeg som regel blitt møtt med taushet. Fra det øyeblikket det blir kjent at jeg har hatt en psykose, er jeg ikke lenger en person som kan bidra med noe, ta ansvar for noe, være en ressurs. Så på et tidspunkt sluttet jeg å prøve å fortelle.
Nå skal jeg fortelle.

Å stå frem i media med psykiske erfaringer

”Et ønske om å bidra til dialog og endringer er årsaken til at jeg valgte å stå frem i media med mine erfaringer i psykiatrien”, sier Anne Grethe Teien. I sin artikkel om erfaringene med det å stå frem i media med sin historie, reflekterer hun over følger av det å være åpen om sine psykiatrierfaringer i det offentlige rom.

Min bipolare lidelse

Hansen har skrevet utfyllende om hvordan livet hennes har vært både før og etter diagnosen bipolar lidelse, om sine opp- og nedturer, om å bli elsket for den man er. Med historien om hennes liv ønsker hun å nå frem til pårørende og andre i samme situasjon.

Menneskelige ressurser

I FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948 står følgende: «Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.» Denne elementære og korrekte ytringen har tydeligvis ikke helt sunket inn hos enkelte offentlige instanser.

Betraktninger om psykoseerfaringer

Tenk hvis… vi som opplever å bli skjøvet bort, ut, inn i psykiatrien, vekk fra vante omgivelser, fordi vi oppleves som alvorlig psykisk syke, heller kunne bli møtt med nysgjerrighet og velvilje til å finne ut av hvorfor akkurat jeg har sluttet å fungere slik andre har vært vant til at jeg fungerer?

Kjærligheten spør ikke, den bare er

Ved å fortelle min historie håper jeg å gi en stemme og et bidrag til større åpenhet når det gjelder manisk-depressiv lidelse spesielt og psykiske lidelser generelt. Jeg har selv en manisk-depressiv lidelse også kalt bipolar lidelse, og da jeg begynte å lete etter litteratur skrevet av mennesker med samme diagnose fant jeg svært lite. Selv har jeg blant annet opplevd den nedbrytende skamfølelsen, som særlig var knyttet til psykoser eller ting jeg har gjort eller sagt i manisk tilstand, men ikke bare i forhold til det. Ubearbeidede opplevelser i forbindelse med tvangsbruk gjorde også sitt til at skamfølelsen ble langvarig. Men etter hvert har jeg også opplevd at det er frigjørende å se det komiske i situasjoner jeg har vært oppe i. For meg ble galgenhumoren eller selvironien noe av det jeg har lært å bruke, for å akseptere meg selv slik jeg er.

Når de beste ikke makter mer

Denne rapporten er en videreutvikling av rapporten jeg lagde til styret og ledelsen ved Sykehuset Asker og Bærum Helse Foretak i januar 2007, i forbindelse med forslaget om å flytte Akuttavdelingene fra Blakstad psykiatriske sykehus på Vettre i Asker, til et nybygg i tilknytning til den somatiske avdelingen ved sykehusene i Bærum kommune. Forslaget om flytting ble behandlet på sykehusets styremøte i februar 2007 og vedtatt mot brukernes anbefalinger og mot stemmen til de ansattes representanter i styret.

Hva er galt i psykiatrien?

Et kritisk blikk på behandlingsteori sett fra et brukerperspektiv: MB-pilotprosjekt Sandvika 2007 : fagoppgave med betraktninger fra brukerperspektiv i psykisk helsearbeid i Asker og Bærum (2007)

Lykkepiller gir hjerneskader

”Bruken av Seroxat (Paxil/USA) økte angsten min 100 ganger.” ”Paxil har ødelagt mitt liv!” ”Fortell sannheten!” ”Ingen ord i verden kan beskrive min fortvilelse – jeg seigpines!”

Psykisk helsearbeid i Vest Agder

Oversikten er et samarbeidsprosjekt mellom LPP Vest-Agder og ROM. Det som har skapt behovet for denne oversikten er at det psykiske helsearbeid i dag er så omfattende og under stadig endring slik at verken pasienter, pårørende eller fagpersoner lenger har den hele oversikt over det som skjer. Målgruppen er først og fremst LPPs egne medlemmer, men den kan også være aktuell for

Hvordan bør suicidale pasienter ivaretas?

I dette heftet har ulike brukere fra senteret ROM – råd og muligheter uttalt seg om sine erfaringer som pasient i forhold til det å ha ønske om å dø eller det å ha forsøkt å ta livet sitt. ROM har fått tillatelse av Fagrådet i psykiatri ved Sørlandets Sykehus til å trykke opp dette heftet og gi ut til pasienter eller pårørende, – eller til andre som kan være interessert i å møte feltet på en ny og åpen måte.

ROM håper heftet kan gjøre det lettere å i møtekomme ulike behov, og ikke minst få frem for dem som sliter, at ”du er ikke alene”.

Politikk innen psykisk helse

”Det er viktig å kjempe for et bedre tilbud i psykiatrien”, skriver Luna Christensen i dette bidraget. Her deler hun sine tanker om hva hun mener er viktig for en god psykisk helsetjeneste, og hva som er med å gi økt livskvalitet for dem som trenger hjelp.

Jeg vil dø - jeg vil leve

”Man når ikke lenger frem med stemmen – er det da rart at folk tyr til drastiske handlinger?” skriver Luna Christensen i sitt bidrag ”Jeg vil dø, jeg vil leve”. Her beskriver hun hvordan det å si at en vil dø, eller skader seg selv ofte er et ønske om å få hjelp, når ordene ikke strekker til.

Planten ble redningen

”Hans” ble psykisk syk i puberteten. I sitt voksne liv har han prøvd det meste for å få et godt liv men uten å oppleve bedring. Vendepunktet hans kom etter han ble introdusert for en jungelplante i Brasil.

Et liv med psykisk lidelse

Vi kan lese om mestring, diagnosen paranoid schizofreni, bedringsprosesser, forsoning og terapi samt om arbeid og bolig og hvordan han har opplevd psykiatrisk behandling. Sykdomsinnsikt, fordommer, tvangsmedisinering og psykoser skriver han også om.

Når psykiatrien «overbehandler» en pasient

Det jeg vil fortelle nå handler om når psykiatrien «overbehandler» en pasient. Det handler om ett liv som har vært gjennom så alt for mye. Men også om håp. Det handler om hvor galt det kan gå når psykiatrien tar feil. Og igjen handler det om håp.

En bærer av håp

Inger-Mari Eidsvik vil gi innblikk i sine erfaringer som pasient i psykiatrien, og håper med sin historie at hun kan formidle håp.

Psykoterapi ved psykoseerfaringer

Etter to tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering i forbindelse med psykose, opplevde jeg å sitte fast i skam, inntil jeg fikk kontakt med en privatpraktiserende psykolog. Der gikk jeg i terapi en gang i uka over en periode på nesten to år, og uten den terapien vet jeg ikke hvordan det ville gått.

Psykiske lidelser og lukkede trossamfunn

Folk spør meg stadig om det går bedre med ham. De vil alle at jeg skal si at «ja, nå går det mye bedre», og det ligger meg også langt fram på tungen, jeg vil så gjerne fortelle alle at det går mye bedre nå. Men det er ikke sant, det går ikke bedre.

Kampen om min datter i psykiatrien

Hvordan kan det være mulig at livet ikke har noen verdighet. Hva skal til for å være attraktiv i helsevesenet, kreft, hjerteproblemer og helst litt eksotiske sykdommer og dersom man kryddrer det hele med å være ung, da er du attraktiv eller !

Han sliter sosialt med ADHD

Ole er 10 år. I tillegg til, eller som en konsekvens av, sin ADHD diagnose sliter han sosialt. Språket er ikke på topp, motorikken kunne ha vært bedre, kamerater vokser ikke på trær.

Resultater fra «Aktuelt» (180)

Resultater fra «Videoarkivet» (7)

Resultater fra «Nettbutikken» (3)

Tvang og samtykke

Det nye, innenfor psykisk helsevern, er at pasienter som har samtykkekompetanse, har rett til å godta eller nekte at en ny behandling skal startes opp. De har også rett til å velge om en påbegynt …

Samarbeid om gode løsninger

Hvordan ser pårørende selv på sine bidrag til forebygging, reduksjon og kvalitetssikring av tvang i psykiske helsetjenester? Det er tema for forskningsprosjektet Reidun Norvoll, forsker på Arbeidsforskningsinstituttet, har gjennomført og ledet, på oppdrag for Erfaringskompetanse. …

Håndbok Odin

Formålet med denne håndboken er å synliggjøre en modell som gjør at mennesker med langvarige rus- og samtidig psykiske problemer skal kunne få et kvalitetsmessig godt tilbud .Modellen skal ved å mobilisere brukerens egne krefter …

Fant du ikke det du lette etter?