Lykkepiller gir hjerneskader

”Bruken av Seroxat (Paxil/USA) økte angsten min 100 ganger.” ”Paxil har ødelagt mitt liv!” ”Fortell sannheten!” ”Ingen ord i verden kan beskrive min fortvilelse – jeg seigpines!”

Skrevet av: Ekstern bidragsyter

”Bruken av Seroxat (Paxil/USA) økte angsten min 100 ganger.” ”Paxil har ødelagt mitt liv!” ”Fortell sannheten!” ”Ingen ord i verden kan beskrive min fortvilelse – jeg seigpines!”
Dette er bare noen av de nødrop om konsekvensene av bruk av antidepressiver, SSRIs eller ”lykkepiller”, vi kan finne på Internett. Historiene forteller om den tragedie bruk av psykofarmaka, her ”lykkepiller”, er for millioner av mennesker verden over. Og historien har bare så vidt begynt! Økningen i bruken av psykofarmaka er eksplosiv verden over. I Norge bruker nå rundt 600 000 mennesker psykofarmaka, av disse bruker rundt 280 000 ”lykkepiller”. Sannheten om psykofarmaka og ”lykkepiller” er godt skjult, fortiet og løyet om.
Det er aldri målt/påvist noen funksjonsfeil i hjernens nevrotransmittere (”kjemisk ubalanse”) for noen typer psykiske eller mentale lidelser. Likevel gjentar legemiddelindustrien, leger, psykiatere, kliniske psykologer, psykiatrisk helsepersonell at psykiske lidelser som depresjon, mani, angst, fobier, tvangstanker, tvangshandlinger, personlighetsforstyrrelser, psykoser, schizofreni, ADHD, PTSD osv. skyldes ”feil” i nevrotransmittere for serotonin, dopamin, noradrenalin osv.

SANNHETEN OM SSRIs
Hjernen består av milliarder av nerveceller (nevroner) som står i et komplekst, interaktivt samspill. Serotonin dannes naturlig i hjernen (fra aminosyrens forløper tryptofan). Allerede i 1948 påviste Maurice Rapport at serotonin forårsaker blodpropp og påvirker muskelaktiviteten og væskebalansen. Dr. Ann Blake Tracy (Prozac: Panacea or Pandora?) advarer mot å øke serotoninnivået da det fører til insulintap, ødelegger blodkar (spesielt i lungene), skader hjertet m.v.
Serotonin spiller en sentral rolle for søvn, appetitt, hukommelse, seksuell atferd, pust, aggresjon, motorikk, følelser, nevroendokrine funksjoner og for persepsjon (sansning). Serotonin påvirker med andre ord alle vitale funksjoner i hjernen og kroppen. Virkningsmekanismen til SSRIs tilsvarer Ecstasy (amfetaminderivat) og hallusinogenet LSD, som begge ”fyrer” serotonin. ”Lykkepiller” er dermed primært sinnsendrende, ikke stemningsendrende, preparater.
Effekten av å øke serotoninaktiviteten er at stresshormonene kortisol og adrenalin i hjernen og kroppen øker. Det er en naturlig reaksjon for kroppen å bekjempe for høye serotoninnivåer. Til slutt vil adrenalin miste sin effektivitet. Resultatet er adrenalinutmattelsessyndrom (Cushings syndrom).

Kortisolnivåene vil da også øke, men til slutt vil også de synke. Ubehandlet fører adrenalinutmattelse til alvorlig fysisk helseforfall.
Når leger, psykiatere, helsepersonell observerer pasienter i euforisk tilstand (adrenalinkick) må varselsklokker ringe.
Medikasjonspåført akatisi (indre uro) og mani er veldokumenterte følger i den medisinske litteratur. Symptomene er faresignaler for selvmord, aggressivitet og/eller drapstanker/-atferd. Det er òg en kausal forbindelse mellom epileptisk aktivitet, akatisi, mani, elektriske støt i hodet/kroppen, lynflimring og unormale/grusomme mareritt. Mareritt er en hyppig ”bivirkning” ved bruk av antidepressiver.
Normalt så veksler serotonin i løpet av døgnet med søvnhormonet melatonin. Tryptaminer er et annet serotoninderivat som også blir utløst om natten og som interagerer med sentralnervesystemet. DMT (Di-Methoxy-Tryptamin), røkt eller inhalert, endrer bevissthetstilstanden til en hypnotisk drømmetilstand eller til ren hallusinatorisk psykose (fargesyn, ut av kroppen opplevelse, livaktige drømmer, syner av varelser/dyr, mystisk tilstand, subjektive ”andre virkeligheter”, opplevelse av å være et annet sted). Et tredje serotoninderivat er pinoline/harmaline, det psykoaktive stoffet i plantene Banisteriopsi Caapi og Psykotria Viridis som finnes i regnskogen i Amazonas og i den psykedeliske cocktail Ayahuasca, som brukes av indianere og sjamaner for å kommuniserer telepatisk med ånder mens de er ”drømmevåkne”.

Når serotoninsystemet ikke lenger er normalt (syklisk), vil den daglige bevissthetstilstanden nærme seg mer og mer en (våken) drømmetilstand. Dette skaper direkte problemer for søvnsyklusen og gir alvorlige søvnproblemer.

Legemiddelindustrien og psykiatrien kaller med fullkomment urette denne hallusinatoriske tilstand for symptombehandling. Pasientene blir fjerne, sløve, følelsesdissosierte og desorienterte i forhold til både de opprinnelige problemene og til omgivelsene. En psykotisk drømmetilstand behandler verken psykiske, psykososiale eller psykosomatiske problemer. Man kan da like gjerne kalle psykedeliske cocktails for medisin. Det er nærliggende å tenke at ”lykkepiller” bevisst er designet for å skape euforiske psykiske og mentale forvirringstilstander – og avhengighet! Bedre, eller verre, eksempel på ”designerdop” finnes neppe. Det er ofte så pinefullt å slutte (seponere), fordi hjernens normale transmitterfunksjoner ødelegges og erstattes av en kjemisk kunstig, at brukerne fort blir ”hekta” – med katastrofale følger for den fysiske, psykiske og sosiale helsen (min komm.).

Overstimulering av serotonin forårsaker en reduksjon i antall (post-synaptiske) reseptorer. Avhengig av intensiteten og varigheten til blokkeringen av ”reopptak”, vil 30-40% av (de post -synaptiske) reseptorene bli eliminert. Rotteforsøk med SSRIs har òg vist en markert endring i nervepunkter i serotoninnevroner. Terminalene krøller seg eller får korketrekkerform. Det samme er observert som følge av ”serotoninfyreren” Ecstasy. Studier av bavianer (baboons) viser at skadene fremdeles er tilstede syv år etter at ecstasybruken opphørte.
Serotonin er en hemmer av andre nevrotransmittere. Et underaktivt serotonergt system kan ikke lenger hemme nevrotransmittere som dopamin og acetylkolin. Disse nevronene begynner å ”fyre” noe voldsomt. Dette forårsaker elektriske støt, ”rør” i hodet (hjernen) og/eller kroppen, lynglimt, pasienten ”går på veggen”, kjenner ”nåler i huden” osv. Serotonergt elektrokjemisk utbrudd defineres som epileptisk aktivitet. Tilstanden kan være irreversibel og bli kronisk. Den kan være dødelig.
Pinealkjertelen (epifysis), en liten kjertel midt i hjernen mellom de to hjernehalvdelene, styrer blant annet serotoninstrømmen. Kjertelen er spesielt følsom, også for elektromagnetisme, og har nest høyeste blodgjennomstrømning etter nyrene. En etter hvert svakt fungerende epifysis kan føre til annen økt hormonstrøm og til hormonell forvirring i hele det endokrine system (seksuelle funksjonsproblemer, eggstokksvikt m.m.)

Dr. Joseph Glenmullen (Prozac Backlash) var den som gjorde oppmerksom på de groteske hjerneskadene, de abnorme muskelbevegelsene, tardive dyskinesier (ufrivillige muskelrykninger), tics, dystoni (krampaktige kroppsvridninger), ataksi (bevegelsesforstyrrelser), parkinsonisme (apati, stivnet ansiktsmimikk, muskelskjelvinger, muskelstivhet). Hjerneskadene skyldes trolig ødelagte dopaminnevroner (i det limbiske system) i hjernen. SSRIs økte serotoninstrøm forårsaker òg en nedregulering av nevrotransmitteren dopamin og gir derfor samme hjerneskader som nevroleptisk (antipsykotisk) behandling/medikasjon.

Piloter i USA får ikke bruke Paxil på grunn av risikoen for epileptisk anfall. I USA skrives det årlig ut 300 millioner resepter på SSRIs.
Antidepressiver er ingen ”nesten bivirkningsfri medikasjon”. Bivirkningslistene avslører at SSRIs virker funksjonsødeleggende på alle kroppens vitale organer og på alle hjernens og kroppens vitale funksjoner.
De færreste vil finne på å bruke LSD, Ecstasy eller DMT hver dag. Dét gjør de som bruker ”lykkepiller” – uten å være klar over det! Mennesker som bruker

SSRIs og psykofarmaka har krav på å få sann informasjon om virkningsmekanismene og bli advart mot følgene av slik medikamentbruk.
Det er uetisk å lure eller å tvinge mennesker til å bruke medikamenter som har så helseødeleggende konsekvenser, i dette tilfellet direkte for vitale prosesser i hjernen. Psykofarmaka, inkludert ”lykkepiller”, inneholder ingen helsefremmende virkestoffer og verken medisinerer, behandler eller helbreder noe som helst.
I tillegg til en rekke alvorlige følgesykdommer (jfr. medikamentinformasjonene) som hyperprolaktinemi, hyponatremi, stoffskiftelidelser, overvekt/fedme, ødem, diabetes, hjertelidelser, hjerneskader, tannråte, tinnitus, allergi, autoimmune lidelser, muskel- og skjelettsmerter, hud- og blodsykdommer, demens, kreft m.v. ser vi psykiske følgesykdommer/konsekvenser som aggresjon, psykose, hallusinasjoner, mani, depresjon, angst som kan gi ekstreme atferdsforstyrrelser (skyldes økte 5HT-serotoninnivåer og redusert 5HIAA serotoninmetabolisme) som voldsomme selvmord, voldskriminalitet, alkohol/-narkotikamisbruk, impulsive, hensynsløse handlinger, vanvittig bilkjøring, fiendtlighet, konflikt med politiet, ekshibisjonisme, promiskuøs seksuell atferd, familiebråk, tvangshandlinger, bulimi, svekket/ødelagt arbeidsevne osv. www.antidepressantsfacts.com.pinealstory.htm (Charly Groenendijk).

Familiesosiolog Vally Vegge har i en årrekke talt samfunnets svakestes sak – fattige og mennesker med psykiske lidelser. Hun er sterkt kritisk til norsk psykiatri og hevder at rettsløse pasienter utsettes for en behandling som påfører dem unødvendige lidelser uten å gi helbredelse.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.