Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
ved å klikke her

Nyheter

Fem unge voksne om hvorfor de droppet ut av rusbehandling

En dropout-studie viste at 48 prosent av pasienter under 30 år i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Sørlandet sykehus ikke møtte opp til videre behandling. Anne Lene Årseth og kolleger har undersøkt hva som hindrer pasienter i å møte opp.

Les mer

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv