Forskeren forklarer: Biologiske forklaringer kan bli for snevre

Alina Coman, forsker og Ph.d. ved Medisinsk fakultet, UiO, har forsket på etiske problemstillinger ved hjernebaserte forklaringer og teknologier i behandling av anoreksi.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

ANOREKSI: -I mange tiår har anoreksi blitt forstått som et resultat av press fra miljø og tynnhetsidealer. Dette er viktige påvirkninger, men de forklarer ikke hvorfor noen får anoreksi mens andre ikke, sier forsker Alina Coman.

-Hva er prosjektets innhold?

-Prosjektet besto av to empiriske og en oversiktsartikkel. De to empiriske artiklene er basert på intervjuer med unge pasienter med en anoreksidiagnose og som har deltatt i en hjerneavbildning- studie. I hjerneavbildningsstudien målte forskere aktiviteten i ulike områder i hjernen mens deltakere lå inne i en hjerneskanner og ble vist ulike bilder og ord, kroppsrelatert eller ikke, på en skjerm. Forskerne ønsket å teste ut en hypotese om aktiviteten i noen områder i hjernen er annerledes hos de som har lidd av anoreksi selv når de er normale i vekt.

-Hvilke spørsmål stilte du for å finne ut av dette?

-I mange tiår har anoreksi blitt forstått som et resultat av press fra miljøet og tynnhetsidealer. Dette er viktige påvirkninger, men de forklarer ikke hvorfor noen får anoreksi mens andre ikke. De siste årene har hjernevitenskapen, ved hjelp av nye teknologier, kommet med nye teorier og kunnskap om anoreksi og psykiske lidelser generelt. Jeg stilte pasientene spørsmål om hvordan de forsto sin egen sykdom særlig etter å ha blitt utsatt for hjerneavbildning og teorier som knytter hjernen til utvikling av anoreksi.

-Hva fant du?

-Datamaterialet viser at pasientene har en sammensatt forståelse av sykdommen. De ser at både kulturelle, sosiale, men også biologiske aspekter kan føre til at noen utvikler anoreksi. Samtidig er pasienter nysgjerrige på hvordan hjernevitenskapen kan forklare anoreksi, og opplever at slike forklaringer og hjernebilder kan bekrefte deres lidelse som alvorlig og ikke «selvforsynt», og kan redusere stigma og misforståelser. De siste årene har vi også sett en økt interesse for å prøve ulike hjerneteknologier for å behandle anoreksi. En kan bli veldig entusiastisk når det gjelder slike behandlinger, men forskningen er fortsatt i sin spede begynnelse.

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Mye av vår «normale» og «unormale» atferd blir stadig oftere forklart ved aktivitetsmønstre i ulike områder av hjernen, gjerne presentert ved siden av fargekodede hjernebilder. De siste årene har den biologiske psykiatrien kommet med nye hypoteser for hva som kan forårsake anoreksi. Samtidig har etikere, samfunnsvitere og behandlere stilt kritiske spørsmål om slike biologiske forklaringer kan føre til en snever forståelse av psykiske lidelser og deres behandling. Mens slike funn er viktige, er det en fare for at vi reduserer komplekse mentale lidelser til biologiske sykdommer og behandle dem deretter.

-Hvordan har du ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Dette var kanskje ikke en fullverdig brukermedvirkningsstudie, jeg intervjuet unge pasienter innlagt for alvorlig anoreksi. Studiens styrke er at den belyser problemstillingen fra pasientens ståsted og ikke utelukkende fra det akademiske ståstedet. Det er få studier som har undersøkt dette temaet i relasjon til spiseforstyrrelser. 

 

– Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Alina Coman: alina.coman@medisin.uio.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • Har samlet sitater fra 9.000 pårørende i nytt hefte
    Pårørendealliansen har sammenstilt funn og sitater fra mer enn 9.000 pårørende i Pårørendeundersøkelsene 2016 og 2017 i et nytt hefte. Nå oppfordrer de pårørende til å delta i en ny undersøkelse i forbindelse med kommunevalget....
  • Her finnes en database med 2.000 pasienterfaringer
    Om lag 2.000 erstatningskrav fra pasienter innen psykisk helsvern er samlet og systematisert i en database hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Fagsjef Ida R.K. Bukholm ber fagfolk ta i bruk materialet for å lære av pasienthistoriene. ...
  • Se opptakene fra Toppmøte 2019 her
    Her kan du se opptakene fra Toppmøte 2019 som gikk den 3. April....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv