Alternativer til tvang

Et nytt prosjekt setter fokus på etiske utfordringer i forbindelse med bruk av tvang innen psykiske helsetjenester.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

PROSJEKTLEDER: En av fasilitatorene er Anne –Marthe Evenstad som også er prosjektleder. (Foto: Eva Svendsen/Erfaringskompetanse.no)

Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo har fått støtte til et treårig prosjekt fra Helsedirektoratet med tittelen ” Psykiske helsetjenester, etikk og tvang (PET). Prosjektet er en del av den nasjonale strategien for økt frivillighet i psykiske helsetjenerser (” Bedre kvalitet – økt frivillighet” (2012-2015)).
Formålet med prosjektet er å oppsummere og skaffe kunnskap om etiske utfordringer i forbindelse med bruk av tvang der man har et spesielt fokus på pasienters medvirkning og hvordan slike utfordringer best kan håndteres i praksis.

Både brukere og pårørende
Prosjektet består av tre delprosjekter:

 1. Systematisk litteraturgjennomgang av etiske utfordringer av tvang og evaluering av etikk-tiltak i psykiatrien.
 2. Gruppeintervjuer med pasienter/brukere og pårørende som har vært utsatt for tvang. Brukergruppene er rekruttert  via  nettverket til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse/Erfaringskompetanse.no, og LPP har stått for pårørenderespondentene.
  Erfaringskompetanse er i gang med et prosjekt som går ut på å få frem brukernes forslag til alternativer til tvang. Det startet i fjor høst og vil fortsette ut denne våren. Første workshop ble arrangert i samarbeid med We Shall Overcome i Oslo i oktober. Resultatene fra dette arbeidet vil inngå i dette prosjektet.

Tid for refleksjon
Det siste delprosjektet består av refleksjonsgrupper og opplæring av fasilitatorer ( gruppeledere). Tre helseforetak deltar. Sykehuset Telemark, psykiatrisk klinikk i Skien er et av sykehusene som er med i denne delen av prosjektet. Ved avdelingene vil det bli etablert refleksjonsgrupper som skal ta opp og få belyst ulike situasjoner for å lære av dem. Brukerne er ikke fast med i refleksjonsgruppene.  Dersom en pasient ønsker dette, kan vedkommende delta om det gjelder et etisk dilemma der vedkommende er involvert. Formålet med gruppene er mellom annet å oppnå større bevissthet rundt spørsmål om frivillighet kontra tvang og styrke pasientperspektivet og pasientmedvirkning i situasjoner der tvang synes nødvendig. Erfaringskompetanse er med i referansegruppen for Skiensprosjektet.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

 • Har samlet sitater fra 9.000 pårørende i nytt hefte
  Pårørendealliansen har sammenstilt funn og sitater fra mer enn 9.000 pårørende i Pårørendeundersøkelsene 2016 og 2017 i et nytt hefte. Nå oppfordrer de pårørende til å delta i en ny undersøkelse i forbindelse med kommunevalget....
 • Her finnes en database med 2.000 pasienterfaringer
  Om lag 2.000 erstatningskrav fra pasienter innen psykisk helsvern er samlet og systematisert i en database hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Fagsjef Ida R.K. Bukholm ber fagfolk ta i bruk materialet for å lære av pasienthistoriene. ...
 • Se opptakene fra Toppmøte 2019 her
  Her kan du se opptakene fra Toppmøte 2019 som gikk den 3. April....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv