Brukere og forskere samstemt om tiltak mot tvang

– Et viktig mål for Erfaringskompetanse i 2014 er å peke på gode veier til gode tjenester innen psykisk helse og rus. Det er derfor oppløftende å ha en statsminister som gjennom en nyttårstale sier det psykiske helsetilbudet skal styrkes, sier Dagfinn Bjørgen, FoU-ansvarlig i Erfaringskompetanse.

Skrevet av: Birgitte Finne Høifødt

Dagfinn Bjørgen ønsker bred oppmerksomhet når ulike aktører skal komme sammen og snakke om alternativer til tvang innen psykisk helse. (FOTO: BIRGITTE FINNE HØIFØDT)

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse starter året med å utgi hefter om Alternativer til tvang.

– Med heftene Alternativ til tvang ønsker vi å dokumentere og tydeliggjøre brukernes vurderinger av hva som fremmer frivillighet og mindre tvang, sier Dagfinn Bjørgen.

Dokumenterte tiltak mot tvang

For første gang har Erfaringskompetanse fått dokumentert hva brukerne oppfatter som gode løsninger, når man ikke klarer å ta vare på seg selv, og trenger psykisk helsehjelp. I samarbeid med forskere er brukernes forslag samtidig sett opp mot eksiterende forskning:

– Flere av tiltakene som brukerne foreslår som alternativ til å bruke tvang får støtte i forsknings- og utviklingsarbeidet, slår Bjørgen fast.

Bjørgen, som også er landsleder i Mental Helse, sier at fremtidens helsevesen i en langt større grad bør støtte seg på den erfaringsbaserte kunnskapen.

– Det brukerne og forskerne har dokumentert gjennom disse publikasjonene ønsker jeg at statsminister Erna Solberg tar med seg når helsetilbudet skal forbedres og styrkes.

Forfatterne av et av heftene sier det slik:

«Som det fremgår av ressursheftet foreligger det allerede mye kunnskap om mulige alternativer til tvang. Det er derfor ikke bare behov for ny forskning, men å implementere og ta i bruk gode erfaringer i klinisk praksis. Dette krever vilje til endring, godt lederskap og målrettet arbeid med organisasjonen.»

Den beste måten å få hjelp på

– Den tiden vi arbeidet med å skaffe dokumentasjon til heftene møtte vi brukere med en realistisk forståelse av egne utfordringer. De hadde velfunderte vurdering av hva som kunne ha hjulpet for å unngå at tvang ble iverksatt, forteller Bjørgen.

– For å utvikle helsetjenestene er det viktig å vite hva brukerne selv mener er den beste måten å få hjelp på, sier han.

Heftene om Alternativ til tvang er et samarbeidsprosjekt med forskerne Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum ved senter for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo og finansiert av Helsedirektoratet.

Paneldebatt om alternativer til tvang

Publikasjonene skal lanseres på Litteraturhuset i Oslo 10. februar med en paneldebatt om alternativer til tvang. Deltakerne i debatten vil bestå av representanter bak publikasjonene, tjenesteytere og politikere.

Debatten starter med et innledende foredrag fra psykiateren Richard Warner fra Canada om hans gode erfaring med redusert bruk av tvang, samt alternativ behandling i akuttpsykiatri.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • Østenstad svarer på kritikken mot lovforslaget
    Utvalgsleder Bjørn Henning Østenstad svarer på kritikken om at lovforslaget ikke går langt nok i å begrense bruken av tvang. – Det er umulig at ikke tvangen går ned om en gjennomfører i tråd med lovforslaget, sier han....
  • Derfor tok de ut dissens fra forslaget til ny tvangslov
    Jens Petter Gitlesen og Vibeke Erichsen utdyper hvorfor de tok ut dissens fra tvangslovutvalget og hva de håpet å få gjennomslag for da de takket ja til å delta i arbeidet....
  • Kunne tvang hjulpet Siw?
    Om lag 2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som beskrives i dokumentaren om Siw. Er økt bruk av tvang riktig vei å gå?...

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv