Flere bør få et eierforhold til medikamentfrie behandlingstilbud

Et Toppmøte innen psykisk helse og rus med tema legemiddelfrie behandlingstilbud stiller krav: Hva er veien videre?

Skrevet av: Birgitte Finne Høifødt

Deltakerne på Toppmøte satt sammen på 11 bord til dialog mellom innleggene i plenum. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

Erfaringskompetanse har spurt tre styremedlemmer fra eget styre, som alle var tilstede på Toppmøte 9. oktober i Oslo: Var det nyttig? Hva nå?

Berit Bakkemo:

– Hvis du tenker at Toppmøte var nyttig, hvorfor tenker du i så fall det?

– At helsepolitiske topper, som helseministeren og lederen av helse- og omsorgskomiteen var til stedet og deltakende i disse spørsmålene om medisinfrie behandlingstilbud var viktig. Å få politikere, brukere og fagfolk på samme arena når det gjelder helsepolitikk er avgjørende, sier Berit Bakkemo.

Bakkemo er leder av DPS Lillehammer, og tidligere leder av akuttpsykiatrien i Oppland og Hedmark.

– Det var også nyttig at representanter fra Helsedirektoratet deltok, som jeg opplevde som aktivt bidragende og interessert.

Nytt perspektiv for oss fagfolk

– For oss fagfolk var det og nyttig for å få andre perspektiv, både fra brukerorganisasjoner og andre inviterte til Toppmøte.

Hva tenker du blir veien videre nå?

– Det kom et forslag om at «brukere bør hente fagfolk, gå sammen til politikerne og hente penger til en pilot for oppstart av et legemiddelfritt behandlingstilbud». Det synes jeg var et godt forslag.

– Vi vet ikke hvordan dette vil fungere, og trenger derfor en pilot, sier hun.

Medisinfritt for de dårligste?

– Selv avventer jeg spent hvordan dette utvikler seg. En representant fra en brukerorganisasjon pekte på det vanskeligste punktet: De dårligste pasientene, skal de også tilbys medisinfri behandling?

Bakkemo tenker at fagfolk og brukere må komme sammen for nærmere å drøfte hvem dette tilbudet skal være til for.

– Skal dette gjelde for også dem som blir dømt til tvunget psykisk helsevern, slik som for eksempel i Trikkedrapsaken? Hvordan velge? Dette må vi komme sammen og diskutere, sier hun.

Solbjørg Talseth

– Hvis du tenker at Toppmøte var nyttig, hvorfor tenker du i så fall det?

– Medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern er for det første et aktuelt tema. For det andre var det nyttig å samle mennesker på en slik måte som dette – til dialog i grupper, som fungerte veldig bra, sier Solbjørg Talseth i Selvhjelp Norge.

Hun opplevde at det var mye enighet om å få til dette.

«En arena jeg har lett etter lenge»

– Jeg tror imidlertid det er en lang vei å gå. Likevel ble dette en arena jeg har lett etter lenge: Her gikk det an å snakke sammen om et tema som er litt skummelt.

Hun understreker at programmet var godt satt sammen, på en slik måte at det ble mulig med dialog.

– Dvele og dele, vil jeg beskrive denne formen, sier Talseth.

Hva tenker du blir veien videre nå?

– Jeg tror det ble satt i gang en bevegelse. Kanskje kan denne suksessen bli en vane, med nye Toppmøter? Veien videre handler også om politiske beslutninger.

Gjentakelsens makt

– Fremover blir det viktig at flere får et eierforhold til det som ligger i medikamentfrie behandlingstilbud. Det er viktig at flere kan si: Dette tror jeg på! For meg er gjentakelses makt avgjørende, og jeg tror vi skal gjenta dette en stund ennå.

– Overordnet handler det om at flere skal få mulighet til å ta tilbake den naturlige delen i det å være syk. Som behandler skal man heller ikke være redd for å tenke medisinfritt, sier Talseth.

Finn Halvorsen

– Hvis du tenker at Toppmøte var nyttig, hvorfor tenker du i så fall det?

– Det var en nyttig arena for folk som ikke vanligvis møtes ansikt til ansikt, slik som fagpersoner og brukeraktivister.

Sammen som likeverdige

– Vanligvis leser vi bare hverandres leserinnlegg, her var vi sammen som likeverdige rundt samme tema. Vi satt nær hverandre i grupper med en faglig ramme å forholde oss til, sier Finn Halvorsen i brukerorganisasjonen We Shall Overcome (WSO).

– Det var et godt driv i programmet, ellers tror jeg lett vi kunne ha falt ned i skyttergraver å begynt å argumentere. Heldigvis, takket være et godt program, skjedde ikke dette.

Mer dybde neste gang

– Neste gang, når vi er mer trygge, kan vi kanskje også få mer dybde ved å gå litt saktere fram, foreslår han.

Han beskriver en ladet stemning, og tenker det var helt på sin plass.

– Sånn er det når vi er inne på temaer som mange er grunnleggende uenige i. Da står mye på spill.

Hva tenker du blir veien videre nå?

– Sammendragene fra de 11 ulike gruppene på Toppmøte skal sammenfattes og leveres helseminister, direktorat og departement – de som har innflytelse og makt.

Maktforskyvning

– Tyngden i forslagene handler om maktforskyvning. Vi må spørre oss: hva kan vi gjøre med dette? Hva er forsvarlig? Er det problemer med å realisere medisinfrie behandlingstilbud? Hvem skal gjøre avtaler med hvem?

– Videre må vi konkretisere noe som er gjennomførbart, og lenke dette til økonomiske øremerkede midler. Dokumentasjon og forskning må knyttes til det som settes i gang – enten tilbudet kommer innen psykisk helsevern eller utenfor systemet.

Ved motstand fra fag og system mener Halvorsen noen må svare på hvorfor medisinfrie tilbud er uakseptabelt.

Røyke ut motstand

– Motstanden må «røykes ut», slik at vi får fram i lyset hvorfor dette er vanskelig og uhåndterlig.

– Hvis fagsiden viser liten vilje må helseministeren forholde seg til det. Da kan en pilot eksternt bli et alternativ. Denne må det også knyttes dokumentasjon og forskning til. Hvilke grupper som kan få et slikt tilbud, og hva som er forsvarlig må igjen diskuteres.

Fremtidige resultat fra et eksternt tilbud tenker Halvorsen kan bli et press mot fagfolk som ikke vil ha medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern.

– Skjønt, tvang mot psykiatrien er vel utopisk, medgir han.

Tvang får det verste ut av folk, det vil nok også gjelde fagfolk, tenker Finn Halvorsen i WSO.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • Angrer på at hun har delt sin historie fra scenen
    Hun trodde det var forventet av en erfaringskonsulent å skulle dele sin historie i ulike faglige forsamlinger. Men nå vil Anne Eriksen Hammer ha mer fokus på konsekvensene åpenheten på en scene kan få....
  • Hvor kommer håpet og håpløsheten fra?
    Hva er håp, og er det noe som kommer innenfra eller utenfra? Dét var spørsmål som fikk fram mange ulike perspektiver rundt bordene på Sterkere Sammen-konferansen....
  • Solveig er kåret til årets erfaringskonsulent
    Erfaringskonsulent ved Kronstad DPS, Solveig Bartun Rob, mottok prisen som årets erfaringskonsulent 2019 under konferansen Sterkere Sammen....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv