Forskeren forklarer: Brukermedvirkning gir bedre tjenester til utsatte barn og unge

Line Melby jobber som forsker ved Sintef, der de har evaluert kommunale samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge. Rapporten belyser barrierer og suksesskriterier i samhandlingstiltakene.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

-I de tiltakene der brukerne er mest fornøyd, har de stor påvirkning på hva slags hjelp de skal få, sier Line Melby, forsker ved Sintef.

-Hva er prosjektets innhold?

-Prosjektet handler om å undersøke hvordan samhandlingstiltak for barn og unge med sammensatte og store tjenestebehov fungerer. Siden 2015 har 72 tiltak over hele Norge fått støtte fra Helsedirektoratet for å utforme tiltak som skal bidra til mer helhetlige tjenester for unge og familiene deres. Vi ønsket også å finne ut hvordan kommunene kan lage best mulig tiltak, altså hva er suksesskriterier og hva er barrierer for gode samhandlingstiltak. I prosjektet valgte vi ut fem tiltak vi undersøkte nærmere.

 

-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

-Vi reiste til de fem kommunene der tiltakene er, og intervjuet de som jobber i tjenestene og unge som har brukt tjenestene. Noen foresatte ble også intervjuet. Vi spurte de unge og de foresatte om hva de syntes om tiltaket, om de hadde fått være med å påvirke innholdet selv, og om hvordan de syntes tiltakene burde utvikles. Til de som jobber i tiltaket stilte vi spørsmål om hva de ønsket å oppnå med tiltaket, hvordan de hadde organisert seg for å lage tiltaket og hvordan de samarbeidet med brukerne.

 

-Hva fant dere?

-Vi fant at i de tiltakene der brukerne var mest fornøyd, hadde de stor påvirkning på hvordan hjelp de skulle få. Brukerne satte også veldig stor pris på lavterskeltiltakene, altså tiltak der de kunne stikke innom og snakke med noen, uten avtale. Flere av ungdommene snakket om at når man trenger hjelp, klarer man ikke å vente i uker på å få en time hos psykolog eller liknende. De som jobbet i tiltakene ønsket å skape et tilbud som virker forebyggende på større problemer og som var enkle å bruke for de unge og familiene deres. Mange av dem har gode kunnskaper om hva som er suksesskriterier og barrierer, og hadde tatt hensyn til det da de planla tiltaket. De ansatte snakket også om at det var viktig å jobbe for at tiltakene prioriteres i kommunebudsjettene når prosjektperioden og finansieringen fra Helsedirektoratet er over.

 

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Det er alltid viktig å sørge for at de som har behov for hjelp får være med å bestemme hvordan tjenestene skal være. Det synspunktet finner vi stor støtte for i studien vår. Studien tydeliggjør også behovet for tilbud der ungdom kan komme uten timeavtale. Vi tror at dersom flere får hjelp tidlig – når problemet ikke er så stort – forhindrer man større problemer senere. Og det vil komme både de unge og samfunnet til gode.

 

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-Et stort spørsmål er hva slags effekt ungdommene har av at de mottar lavterskeltilbud. Gjør det at de klarer seg bedre og har mindre behov for hjelp senere i livet? Vi er også nysgjerrige på hvordan det går med tiltakene etter at prosjektperioden er over. Vil kommunene finansiere dem, og hvordan vil de utvikle seg? Vil for eksempel nye samarbeidspartnere trekkes inn?

 

-Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-I dette prosjektet har ikke brukerne vært direkte involvert i utformingen av selve forskningen. Men vi har snakket med mange brukere, så vi håper at vi har klart å representere deres synspunkter på en grundig måte.

 

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Line Melby: Line.Melby@sintef.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • Derfor tok de ut dissens fra forslaget til ny tvangslov
    Jens Petter Gitlesen og Vibeke Erichsen utdyper hvorfor de tok ut dissens fra tvangslovutvalget og hva de håpet å få gjennomslag for da de takket ja til å delta i arbeidet....
  • Kunne tvang hjulpet Siw?
    Om lag 2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som beskrives i dokumentaren om Siw. Er økt bruk av tvang riktig vei å gå?...
  • Vet du nok om valgrettighetene?
    Er du som pårørende eller helsepersonell usikker på rettigheter i forbindelse med valg? Eller opplever du at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? ...

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv