Forskeren forklarer: Fra tvang til dialog på sikkerhetsavdelingen

Pasienten hadde vært i behandling gjennom flere år på sikkerhetsavdeling. Nå har forskere undersøkt effekten av at personalet la om til mer samarbeid og dialog med pasienten.

Skrevet av: Lena Beathe Arneberg

Ritva Jacobsen og Bengt Karlsson står bak casestudien av pasientforløpet på sikkerhetsavdelingen.

Ritva Kyrrø Jacobsen og Bengt Karlsson, henholdsvis spesialsykepleier med master i psykisk helsearbeid og professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, har fokusert på ett konkret pasientforløp på en sikkerhetsavdeling i ny casestudie. Her kan du lese hele forskningsartikkelen «Fra tvang til dialog».

Sikkerhetspsykiatri er et fagfelt som forholder seg til personer som er voldelige, har en alvorlig sinnslidelse og/eller har begått seksuelle overgrep, og som kan være til fare for seg selv og/eller andre. Det er etablert egne sikkerhetsavdelinger i Norge for å kunne gi behandling til disse personene.

– Hva er prosjektets innhold?

– Prosjektets innhold har vært å undersøke en pasient og personalets opplevelser og erfaringer med en ny behandlingspraksis på en sikkerhetsavdeling. Ved avdelingen har man i møte med denne pasienten forsøkt en annen behandling enn det man tidligere har forsøkt ovenfor vedkommende. På bakgrunn av at pasienten har vært behandlet over mange år i sikkerhetsavdelinger mente man at man måtte forsøke noe annet. Ikke gjøre mer av det som ikke virket. Den nye behandlingsformen ble beskrevet som vellykket. Vi som forskere ble nysgjerrige på hva personalet egentlig hadde gjort, og om også pasienten erfarte denne nye behandlingsformen like positiv som det personalet gjorde.

– Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

– Studien vår var en utforskende og beskrivende casestudie. Denne typen studier består av åpne intervjuer der tema og spørsmål i liten grad blir definert på forhånd. Temaet er bredt definert med fordypninger i det informantene beskriver. Vi innledet alle intervjuene med å spørre om informantene kunne fortelle om sine erfaringer med den nye behandlingstilnærmingen. Det var viktig med et såpass åpent spørsmål slik at deltakerne kunne snakke tilnærmet fritt om den nye behandlingstilnærmingen. Slik kunne vi utforske hva den nye tilnærmingen egentlig besto i. Dette er i tråd med en fenomenologisk tilnærming hvor temaene blir beskrevet subjektivt slik det erfares av deltakerne. Vi hadde også laget oss en temaguide slik at temaer vi tenkte var viktige kunne berøres om ikke deltakerne selv var innom disse temaene, eller om de var usikre på hvordan de skulle begynne intervjuet.

Les flere «Forskeren forklarer»

– Hva fant dere?

– Funnene våre viser fremvekst av nye holdninger og arbeidsmåter i samarbeidet med pasienten på denne avdelingen. Informantene ga mange og ulike beskrivelser av hvordan nye holdninger og nye praksiser vokste frem. Fokus på relasjon, kommunikasjon og samarbeid var sentrale elementer i den nye behandlingstilnærmingen.

– Hvorfor er dette viktige funn?

– Studien viser at det er mulig å utvikle en behandlingstilnærming som er mer preget av brukermedvirkning og samarbeid enn det som har vært praksis i en tradisjonell sikkerhetsavdeling.

– Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

– Studien har avdekket at det er mulig å endre en tradisjonell behandlingstilnærming på en sikkerhetsavdeling, og på hvilken måte man kan gjøre det på.

– Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

– Vi har intervjuet den første pasienten som ble tilbudt denne nye behandlingstilnærmingen. Vi intervjuet pasienten alene slik at vedkommende hadde muligheter til å snakke fritt om sine erfaringer. Dette skjedde uten at de andre deltakerne i studien var tilstede under intervjuet.

Ønsker du å vite mer om denne studien, kontakt ritva.jacobsen@ahus.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • – Fotball jager vekk demonene
    Odd ballklubbs klubbhus på Skagerak arena. Denne september-formiddagen er A-laget på vei til Oslo, for å ta seg til semifinalen i årets Norgesmesterskap. Inne på klubbhuset har et annet av Odds seniorlag felles frokost før trening. ...
  • Lederen valgte å ha færre ansatte – med høyere kompetanse
    Kjartan Mølstrevold valgte lavere grunnbemanning av ansatte med høyere kompetanse, mens Lisa Tønnessen tok et oppgjør med husets uskrevne regler. Det har bidratt til et bedre botilbud og mer brukermedvirkning, tror de to mellomlederne....
  • Formidler du din kompetanse som universell sannhet?
    Er klienten «ikke motivert for behandling» eller har han/hun en annen forståelse av hva god hjelp er? Judith van der Weele etterlyser mer kultursensitiv tilnærming til pasienter med minoritetsbakgrunn i psykisk helsevern – og deler noen konkrete tips....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv