Første etappe for forslag om redusering av tvang

Skal vi komme med de forslagene som er lettest å gjennomføre – eller kan vi drømme stort her?. Det var et av spørsmålene fra deltakerne i den første workshopen for høsten om redusering av tvang.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

ENGASJERTE: Mette Ellingsdalen og Dagfinn Bjørgen ledet workshop om redusering av tvang.

Det ble litt av begge deler i den første workshopen i prosjektet Alternativer til tvang i et fag og brukerperspektiv. I løpet av høsten skal prosjektet samle brukere sine forslag til redusering av tvang og økt frivillighet. Utgangspunktene for mange av deltakerne tirsdag, var sterke historier om krenkelser i hjelpeapparatet:

– Jeg har vært utsatt for alle tvangsmidler. Min erfaring er om hva vi ikke vil ha, sa en.

– Jeg har blitt feilbehandlet, så for meg er det de negative erfaringene som er grunnen til å sitte her i dag, sa en annen.

Et grunntema i workshopen var personellet holdninger og utøvelse av rolle: «Helsepersonell må tåle å stå i det når det kommer følelsesmessige utrykk fra pasienter i krise». Man må være oppmerksom på det som kan være provoserende i situasjoner og tåle utrykk for smerte og fortvilelse, i en sårbar situasjon, sa erfaringskompetanse sin prosjektmedarbeider. 19 deltakere med solid erfaringskompetanse på tvang i psykisk helsevern, hadde satt av dagen til å drøfte forslag til tvangsredusering i regi av det nystartede prosjektet Alternativer til tvang i et fag og brukerperspektiv 

Dokumentasjon av erfaringer
– Jeg er veldig fornøyd med at vi har klart og samle mennesker med en svært høy kompetanse, sa Mette Ellingsdalen, og fremhevet at de som hadde møtt frem har både personlige erfaringer og har jobbet med problemstillingene i mange år. Reduksjon av tvang har vært et viktig område for WSO i lang tid, og det er grunnen til at vi har valgt å delta i prosjektet. Ellingsdalen pekte på noen av de utfordringene brukermiljøer står ovenfor i arbeidet med å foreslå tiltak for tvangsredusering inn mot myndigheter, helseforetak og kommuner:

– Det har kommet mange gode forslag fra brukersiden, men vi har ikke hatt kapasitet til å dokumentere og samle de forslagene og erfaringene vi har kommet med. Resultatene fra dette prosjektet vil derfor være viktig for oss – en samlet oversikt over forslag, sammen med dokumentasjon, vil være et viktig redskap for å pushe på for at vi blir hørt og at det vi foreslår faktisk gjennomføres i praksis, sier hun, som også har vært en del av arbeidsgruppen som utarbeidet søknaden for prosjektet.

Forventninger til prosjektet
– Det kan stilles store forventninger til slike prosjekter, medga Dagfinn Bjørgen da han innledet til workshopen: Vi vil sette dagsorden for tvangsredusering og tydeliggjøre brukernes/erfareres alternativer. Jeg ser at vi har tatt på oss en stor oppgave, sier han. – Å få inn tydelige stemmer og å rekruttere bredt ut er to viktige hensyn vi må ta i prosjektet, sa han til forsamlingen.

Jan Magne Sørensen, som leder organisasjonen Hvite Ørn kom med en sterk oppfordring til erfaringskompetanse i oppstarten av prosjektet: – Det kan lett bli en ansvarsfraskrivelse å bidra til enda mer dokumentasjon og forskning – nå skal vi ha endring, ellers kommer vi aldri i mål.

FoU ansvarlig i erfaringskompetanse Dagfinn Bjørgen presiserte: – Prosjektet er veldig ambisiøst, men vi har stor tro på at vi skal bidra til at brukernes forslag blir mer konkrete og tydelige, både i debatten om og som grunnlag for tjenesteutvikling i helseforetak og kommuner!

Workshopen er et ledd i prosjektet«Alternativer til tvang i et brukerperspektiv. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet og gjennomføres i samarbeid med senter for medisinsk etikk ved UIO. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse vil i samarbeid med Nasjonalt Senter for medisinsk etikk at prosjektet skal bidra til å sammenfatte forslag til tvangsreduksjon og økt frivillighet i et brukerperspektiv.  Prosjektet skal gi tjenestene og brukerrepresentanter klare forslag til tiltak som de kan vurdere i praktisk arbeid med planer for tvangsredusering. Målet for prosjektet er at brukernes erfaringer skal bli tydeligere og gjøre forslag fra brukere mer omsettbare i praksis for klinikere/helsepersonell. Prosjektet skal løfte forskningstudier som understøtter brukere/erfarernes forslag til endring, samt påpeke forskningsbehov og «kunnskapshull» opp mot dagens praksis. Reidun Norvoll, som er forsker ved senteret vil delta som observatør ved samlingene og bidra med litterturstudier.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv