Helsepolitikken har gitt brukere og pårørende større makt

-Noen av innleggene på Toppmøte 2015 gjorde et stort inntrykk. Ikke til forkleinelse for de med mange års utdanning, men de med personlige erfaringer og historier om veien de har gått, gjør sterkt inntrykk, sa Kari Kjønaas Kjos, leder av Helse- og omsorgskomiteen (FrP).

Skrevet av: Birgitte Finne Høifødt

ØNSKER REDUKSJON AV TVANG: Bruken av tvang og overmedisinering med psykofarmaka er viktige saker for Kari Kjønaas Kjos. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

-Mange av samtalene rundt bordene på Toppmøte og innspillene fra foredragsholderne viser at vi tenker forskjellig rundt samme tema. Det er et bevis på at vi trenger å tenke bredere innen helse. Vi er forskjellig skrudd sammen og har ulike behov. Det viktig å være ærlig på at dette er komplekst, sier Kjos.

Brukerperspektivet veier likt som faglige anbefalinger
-Regjeringen har bestemt seg for at når vi jobber med helsesaker skal brukerperspektivet veie like tungt som faglige anbefalinger. Pårørende, brukere og organisasjonene skal ha en like viktig stemme inn i utformingen av helsepolitikken. Dette er kompetanse vi trenger å dra nytte av.

Krevende profesjonskamp
Kjos brukte anledningen på Toppmøte til å irettesette de med lang utdanning når det gjelder profesjonskampen. En kamp hun opplever som ekstremt krevende for en politiker. -Hvis du prøver å flytte en centimeter av fagfeltet til en annen – uten å nevne en av profesjonene, så blir det bråk! Alle profesjoner sier til oss at de kan bidra med mye mer, men de gir ikke fra seg noe. Hun understreket derfor nødvendigheten av å jobbe bedre sammen. -For å se hele mennesket må vi å være mer ydmyke for de forskjellige kunnskapene vi sitter på, sa hun.

Fokus på tvang og overmedisinering
Hun opplever som politiker at det er spesielt to områder innen psykisk helse som har gjort sterkt inntrykk: Bruken av tvang og overmedisinering med psykofarmaka. -Jeg har møtt flere som har vært utsatt for tvang. Det gjør noe med mennesker. Og noen kommer aldri over det. Hun sier at vi må jobbe mer for å få ned tvangsbruken. -Det er forskjeller rundt i landet. Det betyr at noen gjør noe bedre enn andre steder i landet. Overmedisinering mener hun også er et problem. Hun forteller om en ungdom hun har møtt som hadde forsøkt å ta livet sitt to ganger. Jenta gikk på 28 medisiner. -Hun var som en zombie. I dag bruker hun én medisin om dagen, og får hjelp gjennom musikkterapi, sa Kjos. – Vi trenger mangfold av tilbud. Vi må utfordre profesjon og det bestående systemet. Vi vet også at endring tar tid. Jeg føler at det er mye rom for andre meninger, og at vi bør tenke nytt. Medisin og psykolog er ikke alltid svaret. Kjos mente derfor at hvis de offentlig sykehusene skal følge opp kravet om legemiddelfrie behandlingstilbud fra Helse- og omsorgsdepartementet bør de kjappe seg. Fritt behandlingsvalg kommer fra 1. november. -Det er et sterkt om å få medikamentfrie tilbud på plass. Hvis vi skal ta enkeltmenneske på alvor er vi nødt til å ha det mangfoldet, sier hun.

Pakkeforløpet – to viktige grep
Når det gjelder pakkeforløpet innen psykisk helsevern, som Høyre lanserte i valgkampen, sier Kjos det er viktig å bruke tid på to grep: -For det første bør det være en som har ansvar for å følge deg hele veien. Noe har lett for å glippe i samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Vi trenger et bedre system for å fange opp dette. -For det andre bør ting henge bedre i hop fra man er innlagt. Man skal ikke føle seg «dumpet» fra spesialisthelsetjenesten og ut i den kommunen man tilhører. Enten det er dårlige boforhold eller behov for psykolog – så skal kommunehelsetjenesten være klar over dette, og sørge for nødvendig oppfølging. Det skjer med alt for mange i dag at denne overgangen ikke fungerer. For å få til en bedre helhet og sammenheng tenker hun at lovverk og finansiering må til. -Vi må lage et opplegg som sørger for et helhetlig pasientforløp. -Mange reagerer på å bruke ordet pakke i sammenheng med behandlingen av psykisk syke. Likeså at man skal standardisere en pasientgruppe som er svært ulik? -Noen vil alltid protestere og lage problemer ut av alt. Jeg mener vi her blant annet kan få en til god samhandling og bedre medbestemmelse, sier Kari Kjønaas Kjos.  

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • Angrer på at hun har delt sin historie fra scenen
    Hun trodde det var forventet av en erfaringskonsulent å skulle dele sin historie i ulike faglige forsamlinger. Men nå vil Anne Eriksen Hammer ha mer fokus på konsekvensene åpenheten på en scene kan få....
  • Hvor kommer håpet og håpløsheten fra?
    Hva er håp, og er det noe som kommer innenfra eller utenfra? Dét var spørsmål som fikk fram mange ulike perspektiver rundt bordene på Sterkere Sammen-konferansen....
  • Solveig er kåret til årets erfaringskonsulent
    Erfaringskonsulent ved Kronstad DPS, Solveig Bartun Rob, mottok prisen som årets erfaringskonsulent 2019 under konferansen Sterkere Sammen....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv