Levd liv-antologien: Et behandlerperspektiv på brukermedvirkning

Samarbeidet mellom helsehjelpsøkende og helsehjelper er like gammel som menneskeheten. Som lege ser jeg denne opprinnelige, individuelle, pasient-behandlerrelasjonen som den mest sentrale faktoren i helsevesenet, selv i et helsevesen som er stadig mer multidisiplinært, høyspesialisert og hyperkomplekst.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

Petter Andreas Ringen er en av forfatterne i Erfaringskompetanses jubileumsbok "Levd liv". Han er cand.med., spesialist i psykiatri, PhD., overlege ved Avdeling for døgnbehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, forsker og leder av Utvalg for grunnlagsproblemer i Norsk psykiatrisk forening.

Denne relasjonen, fra psykiaterens ståsted, blir derfor også mitt utgangspunkt i denne teksten, for en diskusjon av premisser for og muligheter ved at pasientene og deres nærmeste tar mer del i utformingen av helsetjenestene og hvordan de tilbys (brukermedvirkning). En mer grunnleggende diskusjon av faget og hjelperens forutsetninger i møte med de hjelpesøkende gis mye plass, der også maktforhold, samt betydningen av systemets utforming, tematiseres underveis mot noen oppsummerende anbefalinger.

 

Faget
Uansett hvilken type skade, sykdom eller omsorgsbehov det er snakk om, vil det primære i all hjelpekunst være å finne personen der vedkommende befinner seg for deretter å begynne å hjelpe han eller henne i en bedre retning (fritt etter Kierkegaard). Medisinfaget har samlet kunnskap om helseplager og behandlingsmetoder over mange hundre år. Dette har i økende grad skjedd ved bruk av «vitenskapelig metode», kvantitativt og kvalitativt. Den faglige og teknologiske utviklingen har ført til nye behandlingsmuligheter for stadig flere lidelser og til en stadig høyere grad av spesialisering, skriver Petter Andreas Ringen i dette utdraget. 
Ønsker du å lese boka? Se oppsummeringsvideo her eller bestill via vår nettbutikk.

 

Petter Andreas Ringen(f. 1969). Cand.med., spesialist i psykiatri, PhD. Avdelingsoverlege ved Avdeling for døgnbehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Forsker ved norment. Leder av Utvalg for grunnlagsproblemer i Norsk psykiatrisk forening.

 

10-årsjubileet for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ble markert på Litteraturhuset i Oslo 27. oktober. Der var flere av bidragsyterne til stede. Statssekretær Anne Grete Erlandsen understreket viktigheten av kompetansesenterets betydning i dag og i årene som kommer.

 

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • Derfor tok de ut dissens fra forslaget til ny tvangslov
    Jens Petter Gitlesen og Vibeke Erichsen utdyper hvorfor de tok ut dissens fra tvangslovutvalget og hva de håpet å få gjennomslag for da de takket ja til å delta i arbeidet....
  • Kunne tvang hjulpet Siw?
    Om lag 2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som beskrives i dokumentaren om Siw. Er økt bruk av tvang riktig vei å gå?...
  • Vet du nok om valgrettighetene?
    Er du som pårørende eller helsepersonell usikker på rettigheter i forbindelse med valg? Eller opplever du at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? ...

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv