Livsmestring i alle fag

– Folkehelse og livsmestring har både et individuelt perspektiv og et samfunnsmessig, sosialt perspektiv. Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Erfaringskompetanse.  

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

IKKE EGET FAG: -Folkehelse og livsmestring skal ikke være et eget fag, men høre naturlig hjemme i fagene, mener kunnskapsministeren.(Foto: Anne-Sofie Holter, Kunnskapsdepartementet)

Han understreker at sosialt fellesskap og støtte er samtidig viktig for den enkeltes trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.

 

Prioriteringer
-Hvorfor får folkehelse og livsmestring plass i skolen nå?
– Folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige temaer som skal prioriteres når fagene fornyes. De to andre temaene er demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling. Temaene er valgt fordi de handler om utfordringer som er aktuelle over tid og krever kunnskaper og ferdigheter fra flere fag. Temaene skal komme tydelig frem i kompetansemål i de fagene hvor det er relevant, på de ulike fagenes premisser.

 

Motivere og forstå
-Når folkehelse og livsmestring skal prioriteres, hva skal innholdet konkret bestå av? Kan det være opp til hver enkelt skole å definere innholdet?
– Disse temaene er prioritert, og derfor må de også være tydelig definert. I forkant av fornyelsen av fagene skal også innholdet i temaene avgrenses. Det er Utdanningsdirektoratet som skal ha ansvaret for gjennomføringen av dette arbeidet, og relevante fagmiljøer vil bli involvert.
– Hva er den største utfordringen for at planen ikke blir gjennomført slik regjeringen ønsker?
– Folkehelse og livsmestring, slik det er omtalt i Stortingsmelding 28, er ikke en plan, men et tema regjeringen mener bør løftes fram og prioriteres i læreplanene i flere fag. Å lære om et tema fra forskjellige faglige perspektiver og anvende kunnskaper og ferdigheter fra ulike fag, kan både være motiverende og gi bedre faglig forståelse.

 

Livsglede og egenverd
– Bør tilbudet starte allerede før barneskolenivå, dvs. i barnehagen?
– Barnehagen skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. I den nye Stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen, som skal  behandles av Stortinget før sommeren, er det flere tiltak som gjelder dette temaet. Regjeringen vil også at den nye rammeplanen for barnehagen skal ha tydelige krav til barnehagens arbeid mot mobbing.
– Kan fokuset på psykisk helse og folkehelse gå utover den ordinære utdanningen?
– Nei, temaet skal ivaretas i opplæringen og komme tydelig frem i kompetansemål, men på fagenes premisser og der det hører naturlig hjemme i fagene. I fagfornyelsen skal de tre temaene prioriteres fremfor andre tverrfaglige temaer, men de skal ikke fortrenge annet vesentlig faglig innhold.
– Det å kunne takle både medgang og motgang, er ikke det selve livet. Trenger vi denne satsingen fra regjeringens side?
– Ja. I tillegg til det jeg allerede har sagt – sosialt fellesskap og støtte er viktig for den enkeltes trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.
– Mange unge kjenner på kroppspress, karakterjag, angst og depresjon. Har vi motiverte lærere som kan dette om mestringsfølelse og psykisk helse?
– Vi har stor tiltro til at lærerne vil greie dette.

 

Naturlig i alle fag
– I forhold til ressurser – førsteamanuensis Anne Torhild Klomsten ved NTNU som har forsket på temaet, håper at dyktige fagfolk blir trukket inn i undervisningen når det er relevant. Hun ønsker at elevene får to timer i uka til dette faget. Hvor mye ressurser vil bli satt inn i form av tid, lærekrefter og økonomi?
– Folkehelse og livsmestring skal ikke være et eget fag. Som nevnt skal temaet ivaretas i kompetansemål i fag, men på fagenes premisser og der det hører naturlig hjemme i fagene, mener kunnskapsministeren.

 

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • Angrer på at hun har delt sin historie fra scenen
    Hun trodde det var forventet av en erfaringskonsulent å skulle dele sin historie i ulike faglige forsamlinger. Men nå vil Anne Eriksen Hammer ha mer fokus på konsekvensene åpenheten på en scene kan få....
  • Hvor kommer håpet og håpløsheten fra?
    Hva er håp, og er det noe som kommer innenfra eller utenfra? Dét var spørsmål som fikk fram mange ulike perspektiver rundt bordene på Sterkere Sammen-konferansen....
  • Solveig er kåret til årets erfaringskonsulent
    Erfaringskonsulent ved Kronstad DPS, Solveig Bartun Rob, mottok prisen som årets erfaringskonsulent 2019 under konferansen Sterkere Sammen....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv