Medisinfrie alternativer – hvor står vi?

Helseminister Bent Høie har satt foten ned. Innen 1. juni skal helseforetakene tilby medisinfrie behandlingsalternativer til de mest alvorlige psykisk syke. Men hvordan kan best mulig hjelp bli gitt innen forsvarlige rammer. Og hvordan kan både brukere, fagfolk og pårørende kjenne seg på trygg grunn? Dette er temaet for paneldebatten 21. april.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

VIKTIG DEBATT: Erfaringskompetanses Hilde Hem(f.v.) og Astrid Borchgrevink Lund inviterer til paneldebatt på Litteraturhuset 21. april. Medisinfrie behandlingstilbud for alvorlig psykisk syke blir satt på dagsorden. (Foto: Thomas Øverbø)

Det er Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse som inviterer til debatt på Litteraturhuset i Oslo kl. 19. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Daglig leder Hilde Hem og prosjektleder Astrid Borchgrevink Lund håper at så mange som mulig setter av denne kvelden.

Samlet bak kravet
Kravet om medikamentfrie tilbud har vært fremmet fra flere brukerorganisasjoner over lang tid. En samlet aksjon så dagens lys under en brukerorganisasjonskonferanse i 2011 arrangert av Erfaringskompetanse. I etterkant ble «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp» startet opp. Aksjonen er et samarbeid mellom de fem organisasjonene Mental Helse, Hvite Ørn, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Aurora og We Shall Overcome (WSO). Disse organisasjonene står samlet bak kravet om at det opprettes medisinfrie enheter i alle landets helseforetak.

Valgmuligheter
Den nasjonale helse- og sykehusplan for perioden 2016 – 2019 understreker Helse- og omsorgsdepartementets krav til regionale helseforetak om etablering av medisinfrie behandlingstilbud. Medikamentfri behandling skal tilbys i hele landet for pasienter som ønsker et terapeutisk alternativ til medisiner, og der kravet til faglig forsvarlighet er ivaretatt. Valgmulighetene skal gis pasienter som ønsker å bruke færre medikamenter og/eller lavere doser der dette er aktuelt.

Ikke enten eller
De som ønsker en legemiddelfri behandling står i dag uten tilgjengelige egne døgntilbud i psykisk helsevern. Medisinfrie behandlingsforløp handler ikke kun om å være for eller mot medisiner. Det handler om muligheten til å velge den behandling du selv har tro på og ønsker. Mange forteller at de har opplevd å få en behandling med medikamenter som ikke har hjulpet og pasienter som ikke tar sjansen på å oppsøke hjelp fordi de er redd for tvang og tvangsmedisinering.

Solid panel
Det handler til slutt om individuelle behandlingsforløp, medisinfrivillighet og hva som hindrer mulighetene til medisinfrie forløp. Men også om hvilke kunnskapsgrunnlag vi skal bygge tilbudene på? Og dette vil bli grundig diskutert på Litteraturhuset. I panelet vil statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet sitte, sammen med Erik Tresse som er erfaringskonsulent med pårørendeerfaring og jobber ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus.

Spørsmål fra publikum
Kristin Lie Romm er leder ved TIPS Sør-Øst og 1.amanuensis stilling ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Kristin Lie Romm er spesialist i psykiatri og har jobbet både som forsker og kliniker ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus.
«Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp» har jobbet mye for at det nye tilbudet skal bli en realitet. Fra Hvite Ørn stiller derfor Jan Magne Sørensen som vil bidra med viktige innspill inn i panelet.

tor-inge-martinsen

DEBATTLEDER: Tor Inge Martinsen.

Debattleder er Tor Inge Martinsen, mens Erfaringskompetanses seniorrådgiver Eva Svendsen vil innlede. Tor Inge Martinsen har på ulike måter vært involvert i psykisk helsearbeid de siste 20 årene. Han har arbeidet i Rådet for psykisk helse, ledet viktige utviklingsprosjekter og hatt styreverv på feltet.
Etter debatten blir det åpent for spørsmål fra publikum.

 

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • Slik vil de forebygge overdødelighet ved alvorlig psykisk lidelse
    Dødeligheten blant mennesker med schizofren lidelse er over fire ganger høyere enn for normalbefolkningen. – I stedet for å si «Vi kan ikke redde alle» må vi spørre oss «Hvordan kan vi redde flere?» sier Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse....
  • Vi lanserer nytt videoarkiv
    Vi har nå laget et lett tilgjengelig og søkbart videoarkiv hvor vi har inkludert over 100 filmer fra våre intervjuer, paneldebatter, toppmøter mm. de siste årene. Arkivet er delt inn i kategorier hvor man lett kan finne, se, dele og kommentere innholdet....
  • Forskeren forklarer: Fra rus til et stabilt arbeidsliv
    Ragnhild Fugletveit har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt hva som var viktig for at mennesker med rusproblemer kunne bli stabile arbeidstakere. Hun trekker spesielt fram betydningen av å bli «rusfri først»....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv