Nye tall om bruk av tvang i psykisk helsevern

Ny rapport fra Helsedirektoratet viser at antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern ble redusert fra 2016 til 2017. Foreløpige tall fra 2018 viser imidlertid at nedgangen ikke vedvarte.

Skrevet av: Tone Larsen Hoel

Illustrasjonsbilde

Fra 2016 til 2017 ble bruken av tvang i det psykiske helsevernet redusert for flere tvangsformer; antall tvangsinnleggelser ble redusert, færre pasienter ble skrevet ut til tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) og færre ble behandlet med legemidler uten at de selv har samtykket til dette.

Utviklingen antas å ha sammenheng med endringer i psykisk helsevernloven september 2017. Det ser imidlertid ut på tallene fra 2018 at nedgangen i tvangsinnleggelser fra siste del av 2017 ikke vedvarer.

Tallene viser videre at 5.500 pasienter ble tvangsinnlagt til sammen 7.700 ganger i 2017. I 2016 og 2017 (før lovendring) ble «Behandlingsvilkåret» (vurdert til å ha behov for behandling) som eneste tilleggsvilkår til «alvorlig sinnslidelse» oppgitt i 75 prosent av vedtakene vedrørende tvangsinnleggelse.

Se våre publikasjoner om:

Samme år ble det gjort et eller flere vedtak om bruk av tvangsmidler for nærmere 2.200 pasienter i psykisk helsevern. Det var noe økning i bruk av tvangsmidler fra 2016 til 2017, primært knyttet til kortvarig fastholding og bruk av isolasjon. Det ble fattet vedtak om skjerming for til sammen 2.500 pasienter.

Dersom innrapporteringen samstemmer med faktiske forhold, ble det gjort vedtak om tvangsbehandling (legemidler, ernæring, annet) for om lag 40 prosent av pasientene underlagt tvunget helsevern.

Tallene over tid kan tyde på en forskyvning fra bruk av farmakologiske og mekaniske tvangsmidler over til mer bruk av skjerming, isolasjon og kortvarig fastholding. Tallene kan også til dels skyldes registreringstekniske forhold og /eller at institusjonene i økt grad treffer vedtak i situasjoner der pasienter holdes fast.

Analysene denne rapporten bygger på er basert på pasientdata slik de er rapportert til Norsk pasientregister og tilrettelagt i Helsedirektoratet. Analysematerialet omfatter både ungdomspsykiatriske avdelinger og behandlingsenheter for voksne, og dekker med tvangsbruk over for alle pasienter over 12 år.

Rapporten i sin helhet kan leses her

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • Formidler du din kompetanse som universell sannhet?
    Er klienten «ikke motivert for behandling» eller har han/hun en annen forståelse av hva god hjelp er? Judith van der Weele etterlyser mer kultursensitiv tilnærming til pasienter med minoritetsbakgrunn i psykisk helsevern – og deler noen konkrete tips....
  • Fem unge voksne om hvorfor de droppet ut av rusbehandling
    En dropout-studie viste at 48 prosent av pasienter under 30 år i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Sørlandet sykehus ikke møtte opp til videre behandling. Anne Lene Årseth og kolleger har undersøkt hva som hindrer pasienter i å møte opp....
  • Ting du bør vite om schizofreni
    – Diagnosen og begrepet schizofreni har usikker gyldighet, men for dem dette gjelder, er opplevelsene høyst reelle og må tas på alvor, skriver psykiater Paul Møller i denne kronikken. Her er hans 11 punkter for bedre forståelse av psykosens innside....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv