Panelsamtale 2. november

Den 2. november arrangerer senteret en panelsamtale på Litteraturhuset i Oslo, fra 1830. Kveldens tema er Recovery-bare positivt? og kveldens hovedinnleder er Mike Slade fra UK.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

Mike Slade er en sentral fagperson som har jobbet med recovery i England i mange år.

Skape arenaer for dialog

Tone Larsen Hoel og Eva Svendsen forteller hvorfor senteret arrangerer panelsamtaler og debatter:

-Vi ønsker å skape en arena der ulike synspunkter kan deles. Dette er en del av vårt oppdrag, å tilrettelegge for dialog som kan fremme videre utvikling av tjenestene.

-Hvorfor har dere valgt recovery som tema i denne panelsamtalen?

-Vi ser at recovery er en av de sterke føringene på psykisk helse- og rusfeltet, sier Tone Larsen Hoel. -Det er mange ulike oppfatninger av hva recovery faktisk er og hva det innebærer i praksis. Derfor håper vi å få belyst ulike oppfatninger og komme til større klarhet i løpet av denne kvelden.

 

Mike Slade

Mike Slade er en sentral fagperson som har jobbet med recovery i England i mange år. Han har blant annet gitt ut flere bøker om recovery. Han er også delvis kjent med recoveryorienteringen i Norge og har samarbeidet med NAPHA om et hefte med 100 råd som fremmer recovery. -Vi forventer at han kan si noe om framveksten av recovery, hva denne tenkningen bygger på og de mange mulighetene og utfordringene som fokus på personlig recovery i tjenestene bringer med seg, sier Eva Svendsen.

-Hvordan har dere tenkt når dere satt sammen panelet?

-Vi har forsøkt å få frem ulike aspekter ved recovery gjennom de ulike deltagerne i panelet, fortsetter Tone Larsen Hoel. -Flere aspekter kunne sikkert vært belyst, men vi er godt fornøyde med bredden i panelet og håper at vi kan få dekket både klinisk forståelse av recovery, brukerperspektiv på recovery og få frem tanker om hva som bør gjøres og ikke bør gjøres i den videre utviklingen av tjenestene.

 

Følg med på nettsiden

Innlegget til Slade blir på engelsk, mens den etterfølgende diskusjonen vil foregå på norsk. Senteret tilgjengeliggjør samtalen i etterkant, for interesserte som ikke kan komme.

-Et redigert videoopptak blir lagt ut på vår nettside i etterkant av møtet, sier Eva Svendsen. -I tillegg blir det flere saker og intervjuer med både Slade og andre i panelet. Vi tror at vi vil nå de som er interessert i tematikken, selv om de ikke kan komme til Litteraturhuset denne kvelden.

Mer informasjon om arrangementet: http://litteraturhuset.no/arrangement/recovery-bare-positivt/

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv