Publikasjoner om alternativer til tvang har nådd psykisk helsefeltet

En omfattende distribusjonsplan for publikasjonene Alternativer til tvang er nå i sluttfasen. Våre viktigste målgrupper innen psykisk helsefeltet har fått tilgang til fersk ny kunnskap, sier Hilde Hem, daglig leder i Erfaringskompetanse.

Skrevet av: Birgitte Finne Høifødt

Daglig leder Hilde Hem i Erfaringskompetanse opplever at senterets nyeste publikasjon om alternativer til tvang i psykiske helsevern får mye oppmerksomhet. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

– Det er mange gode tilbakemeldinger på heftene Alternativer til tvang fra ulike interessenter i feltet, opplyser Dagfinn Bjørgen, FOU ansvarlig i Nasjonalt senter for

erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Brukerne får støtte av forskningen

Gjennom publikasjonene har man for første gang systematisk forsøkt å se brukernes egne forslag opp mot forskningen. Dette viser at brukernes forslag understøttes av forskningen.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

– Skal vi lykkes i en felles målsetting om økt frivillighet og mindre tvang, må vi først anerkjenne enkeltmenneskets egne opplevelser som viktig kunnskapskilde, sier Hilde Hem.

Omfattende målgruppe

Publikasjonene er nå sendt ut til en stor målgruppe, som omfatter  blant andre:
Studenter innen videreutdanninger psykisk helsearbeid og masterprogrammene, psykisk helsearbeid i kommunene, ledere ved landets DPS, brukerutvalgene ved DPS, nasjonale kompetansesenter innen psykisk helse, Akuttnettverket, Norsk forening for allmennmedisin, fastleger, psykiatere, Regionale brukerstyrte sentre, bruker- og pårørendeorganisasjoner, medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen og kontrollkommisjonene.

– Det er gjennomgående at tjenestene undervurderer brukernes opplevelse av tvang som et traume. Et klart budskap i heftene at frivillighet ikke blir prøvd tilstrekkelig. Bruk av tvangsmidler kunne vært unngått mange ganger hvis helsepersonell hadde oppredd på en annen måte, sier Bjørgen.

– Ofte er det enkle ting som skal til, og konkrete eksempler på dette kan man lese om Alternativer til tvang I.

Mye å hente for brukerorganisasjoner

– Brukermedvirkere og brukerorganisasjoner får her mulighet til å hente mye argumentasjon og tyngde for å kreve endringer i tjenesten, sier Dagfinn Bjørgen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • Kunne tvang hjulpet Siw?
    Om lag 2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som beskrives i dokumentaren om Siw. Er økt bruk av tvang riktig vei å gå?...
  • Vet du nok om valgrettighetene?
    Er du som pårørende eller helsepersonell usikker på rettigheter i forbindelse med valg? Eller opplever du at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? ...
  • Forskeren forklarer: Når hjelpen fra Nav «virker»
    Forskere tilknyttet OsloMet har undersøkt hvilke gode opplevelser brukere hadde med NAV og hvorfor det opplevdes bra. – Svarene kan gi kunnskap om hva hjelpeapparatet gjør i de tilfeller brukerne synes at hjelpen «virker», sier førsteamanuensis Sidsel Natland....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv