Toppmøte 2018: Elin Kufås og Anne Faugli

Elin Kufås er sosionom med mastergrad i sosialt arbeid, og arbeider som rådgiver ved Klinikk for psykiatri og rus i Vestre Viken. Anne Faugli, er overlege, PhD, og arbeider som forsker ved BUPA/Klinikk for psykiatri og rus i Vestre Viken.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

-Det aller viktigste for barn som pårørende er at tjenesteutviklere lytter til barns og familienes stemme om hvordan de har det, og hva de trenger, sier overlege Anne Faugli og sosionom/rådgiver Elin Kufås (klinikk for psykiatri og rus, Vestre Viken), to av innlederne på toppmøtet.

-Hvorfor har dere sagt ja til å bidra på årets toppmøte, om barn som pårørende?

-Toppmøtet er en arena hvor sentrale fagpersoner, personer med erfaringskompetanse og politikere er samlet til dialog. Derfor mener vi det er et viktig forum for å spre, og drøfte, våre forskningsresultater og erfaringer på området «barn som pårørende» i.  Vi er opptatt av å formidle barn og unges egen stemme på en systematisk måte, og tenker at politikere og andre «påvirkere» kan ha nytte av å lytte til hva de forteller om sine erfaringer.

-Men dere deltar på konferanser, dialogmøter, fagmøter hele tiden. Hva er verdien for dere av å samle mennesker rundt ett tema på en slik dag?

-Vi tror at når flere personer med forskjellig type kunnskap om ett tema er samlet rundt et bord og engasjerer seg i dialog, kan det skape en «flodbølge-effekt» av positive ringvirkninger for de det gjelder. Vi har inntrykk av at toppmøtet deres har oppnådd anerkjennelse gjennom formen som er utviklet. 

-Hva skal dere bidra med denne dagen, og hvordan tenker dere dette kan bidra til bedre tjenester?

-Vi vil bidra med ny kunnskap fra flere forskningsprosjekter vi har vært med i om barn som pårørende og hva de forteller om sine erfaringer. Vi vil også bidra med våre erfaringer med samarbeid med barn som pårørende på forskjellige arenaer; samarbeid med barn og unge pårørende som med-forskere i forskningsprosjekter, og deltakere i mestringsgrupper. Det at essensen i dialogen i toppmøtegruppene blir systematisk nedtegnet og videreformidlet til helsemyndighetene gir en unik mulighet til å bidra til endring av tjenester og systemer/holdninger/folkeopplysning i tråd med hva erfaringskompetanse og ny kunnskap på området viser.

-Hva er slik dere ser det det aller viktigste som må skje i den nærmeste fremtid for barn som pårørende?

-At tjenesteutviklere lytter til barn og familiers stemme om hvordan de har det og hva de trenger. At tjenester som behandler pasienter som er foreldre til barn/unge under 18 år/deres familier, i større grad følger intensjonen i lovene om barn som pårørende. At barn og unge pårørende blir lyttet til, at de får relevant informasjon/kunnskap og evt. tiltak etter hva som er deres behov. At lovene om barn som pårørende kanskje blir fulgt opp av en lov som gir barn rett til hjelp.

-Hvilke forventninger har dere til hva denne dagen skal resultere i, helt konkret for disse barna?

-Videreutvikling av lavterskeltjenester som barn og unge kan benytte for å komme i kontakt med trygge voksne, og at «pasientforelder» får bistand som forutsatt i helsepersonell lov. At tjenestene skal involvere barna/pårørende om hva som skal til for at familien blir hjulpet, at barn oftere blir spurt til råds. At barn får oppmerksomhet på en positiv måte. Sist: At helsepersonell, lærere og andre som er i kontakt med barn blir modigere til å spørre barn om hvordan de har det/hva som har hendt.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

 • Det er litt som et eget språk

  kr 100,00
  Kjøp
 • Samarbeid om gode løsninger

  kr 100,00
  Kjøp
 • Journal og epikrise. Hva har du skrevet om meg?

  kr 75,00
  Kjøp
 • Taushetsplikt. Hvem skal vite?

  kr 50,00
  Kjøp

SISTE SAKER

 • Paradoksene ved å få hjelp av ACT-team
  Ann-Mari Lofthus har i sitt doktorgradsprosjekt undersøkt brukeres erfaringer med ACT-team. Hun fant tilfredshet - men også noen paradokser....
 • Astrid Weber vant pris: – Overveldende
  Erfaringskonsulent Astrid Weber vant Akuttpsykiatriprisen 2019. – Fint å bli minnet på at arbeidet legges merke til, sa hun fra scenen....
 • Dystre funn om skjermingspraksis ved 12 sykehus
  Sivilombudsmannen har undersøkt skjermingspraksisen ved 12 sykehus og er bekymret over funnene. Helsedirektoratet oppfordrer kontrollkommisjonene til å ha økt fokus på skjermingsforhold ved besøk og gjennomgang av institusjoner....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv