Antologi

I år er senteret vårt 10 år. Det feirer vi med en antologi (artikkelsamling).

Vi har utfordret et bredt spekter av skribenter, med mange ulike bakgrunner. Flere av skribentene skriver fra flere ståsted, samtidig. Alle bidragene løfter engasjementet og viktigheten av mer brukervennlige tjenester på psykisk helse-feltet. I denne boken skriver erfaringskonsulenter, behandlere, akademikere, brukere, pårørende og forskere fra flere synsvinkler.

Vi får et riss av senterets historie, hvorfor senteret ble opprettet, hva som har skjedd på feltet i løpet av de siste 10 årene og visjoner for fremtidens psykiske helsefelt.

Noen av spørsmålene som belyses i denne samlingen:
– Hva må til for at vi kan kalle tjenestene brukervennlige nok?
– Hvordan kan skjønnlitteratur og det litterære språket hjelpe både behandlere og pasienter med å forstå det uforståelige?
-Hva kan erfaringskonsulenten gjøre som kanskje ikke behandlerne får til?
-Hva er status på tvangsforskningen i Norge?
-Hva mener behandlere egentlig om brukermedvirkning?
-Hvilken grunnlagstenkning ligger under SEPREPS mange faglige tilbud?
-Hvorfor tviholder vi på betegnelsene «brukere» og «behandlere» når vi samtidig vet at mange «brukere» kanskje ikke er «bruker» lenger, og mange behandlere egentlig også er «brukere»?
-Hva går tapt om vi bare ser pasienten som en «bruker»? -Hva vet vi om pårørendes behov og ressurser pr. i dag?
-Hva kan vi lære av Olav H. Hauges forståelse av egen psykisk sykdom som en ressurs inn mot diktergjerningen sin?
-Er det ikke svært lite hensiktsmessig å medisinere bort symptomer som brukeren egentlig vil bruke som en ressurs i tilfriskningsprosessen?
-Hvorfor tviholder vi på diagnosene når vi skal forstå psykiske lidelser, og særlig når vi vet at det finnes mange andre måter å tenke om symptomer på?
-Hvorfor følger ikke fagutdanningene opptrappingsplanens (1998) krav om holdningsendringer?
-Når barn er pårørende, hva er ikke godt nok ivaretatt pr. i dag?

Vi gleder oss stort over at boken er ferdig og du kan kjøpe den i vår nettbutikk.

Les og flere nyhetssaker vi har laget i forbindelse med antologien.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

  • Derfor tok de ut dissens fra forslaget til ny tvangslov
    Jens Petter Gitlesen og Vibeke Erichsen utdyper hvorfor de tok ut dissens fra tvangslovutvalget og hva de håpet å få gjennomslag for da de takket ja til å delta i arbeidet....
  • Kunne tvang hjulpet Siw?
    Om lag 2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som beskrives i dokumentaren om Siw. Er økt bruk av tvang riktig vei å gå?...
  • Vet du nok om valgrettighetene?
    Er du som pårørende eller helsepersonell usikker på rettigheter i forbindelse med valg? Eller opplever du at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? ...

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv