Pågående prosjekter

Bokprosjekt

Senteret arbeider for tiden med en antologi om brukermedvirkning i tjenestene, i forskning, i kunnskapsutvikling og i opprettelsen av egne stillinger, i ansettelsene av medarbeidere med brukererfaring.

Antologien er i oppstartsfasen, og vi vil komme med saker på nettsiden når boken er ferdig.

Boligforskning

Ett av våre satsningsområder er tilbudet til mennesker med alvorlig og langvarig psykososial funksjonsnedsettelse, og i den forbindelse planlegger vi flere ulike forskningsprosjekt. Høsten 2019 vil vi gjennomføre en kartlegging av samlokaliserte boliger, og tilbud knyttet til dette. Senere planlegger vi ulike kvalitative undersøkelser knyttet til erfaringer med slike boliger.

Pilotprosjekt om helsepersonells egenerfaringer

Det er foreløpig lite kunnskap om hvilken erfaring helsepersonell selv har med psykiske vansker eller rusproblem. Det kan være egne vansker og/eller som pårørende. Det er heller ikke kartlagt hvordan de som har egenerfaring anvender denne i yrkesutøvelsen. Vi gjennomførte derfor høsten 2018 en pilotundersøkelse med spørsmål om dette blant 600 klinikere i spesialisthelsetjenesten. Funnene fra undersøkelsen har vi som mål å få publisert høsten 2019. Det planlegges å følge opp med en landsdekkende undersøkelse.

Resultater fra tidligere prosjekter finner du her.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

  • – Fotball jager vekk demonene
    Odd ballklubbs klubbhus på Skagerak arena. Denne september-formiddagen er A-laget på vei til Oslo, for å ta seg til semifinalen i årets Norgesmesterskap. Inne på klubbhuset har et annet av Odds seniorlag felles frokost før trening. ...
  • Lederen valgte å ha færre ansatte – med høyere kompetanse
    Kjartan Mølstrevold valgte lavere grunnbemanning av ansatte med høyere kompetanse, mens Lisa Tønnessen tok et oppgjør med husets uskrevne regler. Det har bidratt til et bedre botilbud og mer brukermedvirkning, tror de to mellomlederne....
  • Formidler du din kompetanse som universell sannhet?
    Er klienten «ikke motivert for behandling» eller har han/hun en annen forståelse av hva god hjelp er? Judith van der Weele etterlyser mer kultursensitiv tilnærming til pasienter med minoritetsbakgrunn i psykisk helsevern – og deler noen konkrete tips....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv