Pågående prosjekter

Bokprosjekt

Senteret arbeider for tiden med en antologi om brukermedvirkning i tjenestene, i forskning, i kunnskapsutvikling og i opprettelsen av egne stillinger, i ansettelsene av medarbeidere med brukererfaring.

Antologien er i oppstartsfasen, og vi vil komme med saker på nettsiden når boken er ferdig.

Boligforskning

Ett av våre satsningsområder er tilbudet til mennesker med alvorlig og langvarig psykososial funksjonsnedsettelse, og i den forbindelse planlegger vi flere ulike forskningsprosjekt. Høsten 2019 vil vi gjennomføre en kartlegging av samlokaliserte boliger, og tilbud knyttet til dette. Senere planlegger vi ulike kvalitative undersøkelser knyttet til erfaringer med slike boliger.

Magasin fra Toppmøte 2019

I kjølvannet av årets toppmøte produserer vi et magasin som vil bli distribuert på sensommeren 2019. Magasinets overordnede tema er «Bedre behandling og omsorg til mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser og evt. rus». Publikasjonen inneholder en rekke reportasjer som har sitt utspring fra foredragene under konferansen.

Pilotprosjekt om helsepersonells egenerfaringer

Det er foreløpig lite kunnskap om hvilken erfaring helsepersonell selv har med psykiske vansker eller rusproblem. Det kan være egne vansker og/eller som pårørende. Det er heller ikke kartlagt hvordan de som har egenerfaring anvender denne i yrkesutøvelsen. Vi gjennomførte derfor høsten 2018 en pilotundersøkelse med spørsmål om dette blant 600 klinikere i spesialisthelsetjenesten. Funnene fra undersøkelsen har vi som mål å få publisert høsten 2019. Det planlegges å følge opp med en landsdekkende undersøkelse.

Resultater fra tidligere prosjekter finner du her.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

  • Derfor tok de ut dissens fra forslaget til ny tvangslov
    Jens Petter Gitlesen og Vibeke Erichsen utdyper hvorfor de tok ut dissens fra tvangslovutvalget og hva de håpet å få gjennomslag for da de takket ja til å delta i arbeidet....
  • Kunne tvang hjulpet Siw?
    Om lag 2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som beskrives i dokumentaren om Siw. Er økt bruk av tvang riktig vei å gå?...
  • Vet du nok om valgrettighetene?
    Er du som pårørende eller helsepersonell usikker på rettigheter i forbindelse med valg? Eller opplever du at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? ...

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv