Toppmøte 2014

Målet er å lage et forum for samarbeid om fremtidens psykiske helsetjenester og  samle politikere og representanter fra Storting og regjering til et topp møte om fremtidens psykiatri og psykisk helsearbeid.

Hvorfor gjør vi dette? Hver femte nordmann blir på et eller annet tidspunkt rammet av en psykisk lidelse, og hver annen familie kommer i kontakt med de psykiske helsetjenestene. Psykisk sårbarhet og psykiske lidelser er et omfattende samfunnsproblem. Det er bare ikke blitt en reell folkesak ennå. I

nnvolverte parter Vi inviterer til dialog om hva som er virksomme metoder, hvordan få til mer verdige tjenester og hva som trengs for å fremme mangfoldet i behandlingstilbudene. Vi ønsker at fagfeltet, brukermiljøene, utdanningsinstitusjonene og helsedirektoratet, sammen  kan arrangere denne dagskonferansen høsten 2014 .

Gjennomføring I dag har vi prosjektleder og 26 ulike instanser fra høyskoler, fagforbund og brukerorganisasjoner som ønsker å delta i prosjektet. Medarrangørene utgjør referansegruppen for prosjektet.

Forventninger Vi ønsker på at dette blir et forum som kan ha et skråblikk på tjenesteutviklingen, kan møtes årlig og som kan  peke på nødvendige endringer i tråd med det brukerne og pårørende opplever som god behandling.

Tidsperspektiv Møtet ble holdt 9. oktober 2014

Resultat: Les Anbefalinger toppmøte 2014

Relaterte saker på erfaringskompetanse.no om prosjektet

Flere bør få et eierforhold til medikamentfrie behandlingstilbud

Medisinfrie behandlingstilbud skal realiseres

Løfter medisinfritt behandlingstilbud politisk

LIVE streaming på toppmøte

Forventninger og grenser

Medisinfrie enheter – et viktig steg framover

Ønsker å overvåke psykofarmakabruken ved norske sykehus

Hjelp på egne premisser

Vi trenger mer kunnskap om alternative behandlingsformer innen psykisk helse

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv