Toppmøte 2015

Målet er å lage et forum for samarbeid om fremtidens psykiske helsetjenester og  samle politikere og representanter fra Storting og regjering til et topp møte om fremtidens psykiatri og psykisk helsearbeid. Temaet for i år er: Med rett til å være – Med rett til å styre. Dialog om grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester

Hvorfor gjør vi dette?
Hver femte nordmann blir på et eller annet tidspunkt rammet av en psykisk lidelse, og hver annen familie kommer i kontakt med de psykiske helsetjenestene. Psykisk sårbarhet og psykiske lidelser er et omfattende samfunnsproblem. Det er bare ikke blitt en reell folkesak ennå.

Innvolverte parter
Vi inviterer til dialog om hva som er virksomme metoder, hvordan få til mer verdige tjenester og hva som trengs for å fremme mangfoldet i behandlingstilbudene. Vi ønsker at fagfeltet, brukermiljøene, utdanningsinstitusjonene og helsedirektoratet, sammen  kan arrangere denne dagskonferansen høsten 2014 .

Gjennomføring
I dag har vi prosjektleder og 26 ulike instanser fra høyskoler, fagforbund og brukerorganisasjoner som ønsker å delta i prosjektet. Medarrangørene utgjør referansegruppen for prosjektet.

Forventninger
Vi ønsker på at dette blir et forum som kan ha et skråblikk på tjenesteutviklingen, kan møtes årlig og som kan  peke på nødvendige endringer i tråd med det brukerne og pårørende opplever som god behandling.

Resultat:
Les Anbefalinger toppmøte 2015

Video fra Toppmøtet 2015

- Moderne psykiatri har vært med på å sykeliggjøre veldig mange, og har utvidet [...]
Hvordan ønsker ungdom å bli møtt og forstått i fremtidens tjenestetilbud?
Med rett til å styre - sykdomsforståelse og hjelp i et brukerperspektiv.
Sykdomsmodell som utgangspunkt – Er helhetlig tilnærming mulig?
Erfaringsreise (Kvitveisen).
Samfunnets forståelse av psykisk helse – en fastleges undring.
Pårørende og nettverk - større mulighet for involvering.
Fremtiden – det ideelle tjenestetilbudet.
En ny modell - basert på menneskerettigheter, inkludering og mangfold.
Page 1 of 2

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

  • Derfor tok de ut dissens fra forslaget til ny tvangslov
    Jens Petter Gitlesen og Vibeke Erichsen utdyper hvorfor de tok ut dissens fra tvangslovutvalget og hva de håpet å få gjennomslag for da de takket ja til å delta i arbeidet....
  • Kunne tvang hjulpet Siw?
    Om lag 2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som beskrives i dokumentaren om Siw. Er økt bruk av tvang riktig vei å gå?...
  • Vet du nok om valgrettighetene?
    Er du som pårørende eller helsepersonell usikker på rettigheter i forbindelse med valg? Eller opplever du at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? ...

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv