Toppmøte 2015

Målet er å lage et forum for samarbeid om fremtidens psykiske helsetjenester og  samle politikere og representanter fra Storting og regjering til et topp møte om fremtidens psykiatri og psykisk helsearbeid.

Hvorfor gjør vi dette?
Hver femte nordmann blir på et eller annet tidspunkt rammet av en psykisk lidelse, og hver annen familie kommer i kontakt med de psykiske helsetjenestene. Psykisk sårbarhet og psykiske lidelser er et omfattende samfunnsproblem. Det er bare ikke blitt en reell folkesak ennå.

Innvolverte parter
Vi inviterer til dialog om hva som er virksomme metoder, hvordan få til mer verdige tjenester og hva som trengs for å fremme mangfoldet i behandlingstilbudene. Vi ønsker at fagfeltet, brukermiljøene, utdanningsinstitusjonene og helsedirektoratet, sammen  kan arrangere denne dagskonferansen høsten 2014 .

Gjennomføring
I dag har vi prosjektleder og 26 ulike instanser fra høyskoler, fagforbund og brukerorganisasjoner som ønsker å delta i prosjektet. Medarrangørene utgjør referansegruppen for prosjektet.

Forventninger
Vi ønsker på at dette blir et forum som kan ha et skråblikk på tjenesteutviklingen, kan møtes årlig og som kan  peke på nødvendige endringer i tråd med det brukerne og pårørende opplever som god behandling.

Resultat:
Les Anbefalinger toppmøte 2015

Video fra Toppmøtet 2015

Åpning

(Erna Solberg 00:00 til 14:00, Hilde Hem 14:00 til 19:35, Sandra Manata 28:55 til 34:15, Stabburshella 35:00 til 54:00)

Sykdomsmodellen (del 1)

(Peter Kinderman 00:00 til 29:50, Yousuf Mohammad 31:05 til 42:15, Mette Ellingsdalen 42:30 til 53:30)

Sykdomsmodellen (del 2)

(Dagfinn Bjørgen 00:00 til 13:40, Eva Langeland 13:50 til 26:05, Gisle Roksund 32:05 til 40:35, Kenneth Lien Steen 41:10 til 49:37)

Innholdet i tjenesten

(Rune Helland 00:00 til 11:35, Adrian Lorentsson 12:00 til 24:00, Eva Svendsen 24:50 til 33:00, Victoria Skretting 34:25 til 41:50, Line Eikenes 42:25 til 53:00)

Oppsummering

(Anette Mjelde 00:00 til 09:35, Kari Kjønaas Kjos 10:05 til 21:35, Hilde Hem 22:55 til 25:31)


Gjennom å sette søkelyset på grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester vil vi under årets toppmøte skape dialog om hvordan vi forstår psykisk helse og rus, sier prosjektleder Tom Runar Bergane.

-En ulikt sammensatt prosjektgruppe har valgt to titler som naturlig hører sammen når vi ønsker oss en dialog om fremtidens helsetjenester: Med rett til å være. Med rett til å styre. Bergane utdyper:

Grunnleggende verdier og rettigheter

-Med rett til å være og med rett til å styre symboliserer grunnleggende verdier og rettigheter for alle mennesker. Med rett til å være symboliserer å være seg selv uten å skulle bli behandlet eller helbredet. Med rett til å styre betyr å bli respektert og akseptert for sine tanker følelser og meninger.

-Gjennom blant annet innspillsmøte med årets medarrangører og innholdet i vår nasjonale kunnskapsbase i bruker og pårørendeerfaringer, ser vi at innholdet i tjenestene pr. i dag ikke gjenspeiler disse verdiene fullt ut.

Årets toppmøte ønsker seg derfor en dialog om hvordan fremtidens helsetjenester skal se ut – Tittelen gir oss muligheter til å sette fokus på kunnskapsgrunnlag, rettigheter, verdier, ansvar, maktfordeling og valgfrihet, selve grunnlagstenkningen i tjenestene.

Tenke nytt

Fjorårets toppmøte handlet om å ha rett til å velge i forhold til medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk helsevern.

-I tiden etter Toppmøte 2014 får vi signaler om at det er utfordrende å få til medisinfrie alternativer. Derfor er det viktig å gå mer inn i hvorfor alternativene ikke blir en realitet, slik bruker og pårørendeorganisasjonene krever, og fagmiljøene har behov for. Da blir det nødvendig å se på hva som skal til for å tenke nytt og innovativt i fremtidens tjenester, sier han.

Prosjektgruppens fokus vil bli å sette sammen et program som tydeliggjør spenningene i feltet for å legge best mulig til rette for dialog.

Anbefalinger til helsemyndighetene

Målet er som i fjor at Toppmøte 2015 skal resultere i anbefalinger som skal overleveres Helse og omsorgsdepartementet. Disse anbefalingene vil bli utarbeidet på bakgrunn av referater fra dialogen som foregår rundt hvert enkelt bord under selve toppmøte.

Erfaringskompetanse følger opp om hvordan anbefalingene blir tatt til følge. Det faglige kravet i Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet om medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk helsevern følges derfor jevnlig opp mot helsemyndighetene.

Felles og unikt prosjekt

Så langt er det 24 medarrangører innen bruker og pårørendeorganisasjoner sammen med fag og utdanningsinstitusjoner som står bak årets toppmøte.

Årets tittel:

Toppmøte innen psykisk helse og rus

Med rett til å være – Med rett til å styre

Dialog om grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

  • Har samlet sitater fra 9.000 pårørende i nytt hefte
    Pårørendealliansen har sammenstilt funn og sitater fra mer enn 9.000 pårørende i Pårørendeundersøkelsene 2016 og 2017 i et nytt hefte. Nå oppfordrer de pårørende til å delta i en ny undersøkelse i forbindelse med kommunevalget....
  • Her finnes en database med 2.000 pasienterfaringer
    Om lag 2.000 erstatningskrav fra pasienter innen psykisk helsvern er samlet og systematisert i en database hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Fagsjef Ida R.K. Bukholm ber fagfolk ta i bruk materialet for å lære av pasienthistoriene. ...
  • Se opptakene fra Toppmøte 2019 her
    Her kan du se opptakene fra Toppmøte 2019 som gikk den 3. April....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv