Toppmøte LIVE 2019

Ønsker du å få med deg foredrag fra Toppmøte 2019? Det kan du via denne nettsiden. Det er noen opphold i sendingen, det kommer bl.a. av at vi ikke streamer pausene i salen og gruppesamtalene ved bordene. I tillegg så har vi ikke anledning til å streame innlegget til Arnhild Lauveng. Nedenfor er programmet som er tilgjengelig for publikum.

Videovindu

Temaet for toppmøtet er i år er “Bedre behandling og omsorg til mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser og evt. rusproblemer”. Mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser står overfor store utfordringer på mange felt. De trenger et sammensatt tilbud fra hjelpeapparatet gjennom store deler av livsløpet. Psykisk helsefeltet er preget av mange og store forandringer og diskusjoner om hva som er hensiktsmessig og tjenlig behandling og omsorg. Ved å velge et så stort tema ønsker vi på Toppmøte 2019 å åpne opp for gode innspill på bred basis. Hvordan kan samfunnet på best mulig måte legge til rette for og bidra til at mennesker blir sett og hørt og får det de trenger og har krav på?

Program for LIVE-stream 3. April:

08:45 Velkommen ved Hilde Hem – Musikk ved Marthe Wang Trio – Åpning av Toppmøte 2019 ved statssekretær Anne Grethe Erlandsen

09:10 Dag Nordanger: Regulering som nøkkelbegrep for traumebevissthet

09:30 Anna Luise Kirkengen: Veien fra krenkelse til lidelse

10:10 Helen Louise Wesnes: Mottatt behandling vs. ønsket behandling

12:30 Knut Ivar Bjørlykhaug: Sosial klimakrise?

13:10 Kjartan Mølstrevold: Den beste medisin kommer ikke fra dosett

13:40 Panelsamtale (ledes av Christian Borch)

Arnhild G. Ottesen, styreleder i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad

Petter Andreas Ringen, psykiater, forsker og avdelingsoverlege ved Oslo universitetssykehus

Svein Nygaard, erfaringskonsulent i FACT-team i Bergen

Svein Roald Schømer-Olsen, seniorrådgiver i Norsk sykepleierforbund

15:15 Hilde Hem: Veien videre

15:30 Slutt og vel hjem

Hensikten med våre toppmøter er å skape en møteplass der fag, erfaring og politikere kan møtes. Toppmøtet er en arena der kunnskap og tanker om et tema eller en problemstilling kan deles gjennom presentasjoner og dialog. Det vil også i år legges opp til samtaler mellom deltakerne rundt bordene i salen. Essensen fra dialogene rundt bordene blir systematisert og videreformidlet til helsemyndighetene.


Samarbeidspartnere 2019:

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv