Toppmøte 2017

I år løfter vi frem pårørende på rus og psykisk helsefeltet, men vi vil også forsøke å bygge ned gruppetenkningen mellom bruker og pårørende. Noen brukere er også pårørende, og pårørende kan bli brukere selv. Vi går ut og inn av roller. Vi håper at vi kan få dreiet fokus over på familien som en helhet og på nettverket rundt pasientene.

Hensikten med våre toppmøter er å skape en møteplass der fag, erfaring og politikere kan møtes. Toppmøtet er en arena der kunnskap og tanker om et tema eller en problemstilling kan deles gjennom presentasjoner og dialog. Det vil også i år legges opp til samtaler mellom deltakerne rundt bordene i salen. Essensen fra dialogene rundt bordene blir systematisert og videreformidlet til helsemyndighetene.

Her kan du se opptakene fra 10. Mai 2017.

Status og utfordringer på pårørendefeltet - Pårørendeundersøkelsen 2016.
Pårørendeprosjektet i Bodø. Status og utfordringer - sett med nordnorske briller.
Hva tar vi med oss fra dette møtet og hvordan arbeider vi videre?
Ledet av seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk [...]
En familie- og nettverksfokusert praksis.
Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv