Erfaringskonsulenter – vanlige spørsmål

Skrevet av: Thomas Øverbø

Hvordan bli erfaringskonsulent?

Mange som har erfaringer fra psykisk helseutfordringer og / eller rusproblem og har vært i behandling for dette, ønsker å hjelpe andre.  I dag er det etablert mange nye stillinger i kommune og helseforetak for brukeransettelser med stillingsbenevnelsen Erfaringskonsulent eller brukeransatt e.l.

I Bergen finnes et utdanningsforløp som kalles Medarbeider med brukererfaring. Du finner informasjon om denne utdanningen på følgende link: http://alf.no/for-samarbeidspartnere/medarbeider-med-brukererfaring/

De fleste erfaringskonsulentene har ikke denne utdanningen, men er ansatt på grunn av sine reflekterte og bearbeidede erfaringer og eventuell annen yrkes- og/eller høyskole/universitetsutdanning. 

Du må følge med og søke ledige stillinger for erfaringskonsulenter i kommune eller helseforetak dersom du ønsker å arbeide med utgangspunkt i dine erfaringer.

Hva gjør en erfaringskonsulent?

Mange jobber direkte i kontakt med brukere som miljøarbeidere i kommunen. Andre er ansatt for å undervise, delta i råd og utvalg og har samtaler med pasienter ved distriktspsykiatriske sentra og psykiatriske avdelinger. Noen er i forsknings- og utviklingsavdelinger ved helseforetakene. 

For mer informasjon: https://www.erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2016/11/Erfaringskonsulentbrosjyren.pdf

 

I Oslo vil det nå bli arrangert opplæring for erfaringskonsulenter:

Helseetaten etablerer nå en erfaringsskole for personer som har egenerfaring med psykisk helse- og/eller rusutfordringer. Dette gjelder også personer med pårørendeerfaring. Utdanningen skal gjøre det ulig å ansette flere erfaringseksperter i Oslo Kommune, og ønsker å inspirere flere tjenester til å ta i bruk og annerkjenne denne unike kompetansen. Piloten starter opp 3.september 2018 og går over 15 uker.Kontaktpersoner i Helseetaten, seksjon psykisk helse og avhengighet er:
Evy-Aina Røe; evy-aina.roe@hel.oslo.kommune.no, 94788396 
Thor Øystein Langsholt; thoroystein.langsholt@hel.oslo.kommune.no, 90474240
Elin Sundsbarm; elin.sundsbarm@hel.oslo.kommune.no, 99694666

Se også lenkene nedenfor:

https://www.erfaringskompetanse.no/ressurs/erfaringskonsulenter-vare-publikasjoner/

https://www.erfaringskompetanse.no/?s=Erfaringskonsulenter&search_faset=ressurs#ressurs

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

  • Paradoksene ved å få hjelp av ACT-team
    Ann-Mari Lofthus har i sitt doktorgradsprosjekt undersøkt brukeres erfaringer med ACT-team. Hun fant tilfredshet - men også noen paradokser....
  • Astrid Weber vant pris: – Overveldende
    Erfaringskonsulent Astrid Weber vant Akuttpsykiatriprisen 2019. – Fint å bli minnet på at arbeidet legges merke til, sa hun fra scenen....
  • Dystre funn om skjermingspraksis ved 12 sykehus
    Sivilombudsmannen har undersøkt skjermingspraksisen ved 12 sykehus og er bekymret over funnene. Helsedirektoratet oppfordrer kontrollkommisjonene til å ha økt fokus på skjermingsforhold ved besøk og gjennomgang av institusjoner....

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv