Erfaringskonsulenter – vanlige spørsmål

Skrevet av: Thomas Øverbø

Erfaringssentrum er en interesseorganisasjonen for erfaringskonsulentene i Norge. De arrangerer konferanser og møteplasser for erfaringskonsulenter, jobber med å gjøre arbeidsforholdene for erfaringskonsulenter best mulig, samt med å spre kunnskap og informasjon om hva det innebærer å være erfaringskonsulent. Er du interessert i å bli erfaringskonsulent, vil høre mer om Erfaringssentrum eller jobber du i NAV, arbeidsmarkedstiltak kan du kontakte styreleder i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen på telefon 91793720 eller på e-post torbjorn@erfaringssentrum.no for å få svar på spørsmål, eller få tips om praksisplasser m.m. Sjekk også ut www.erfaringssentrum.no og www.sterkeresammen.no. Du kan også følge Erfaringssentrum på Facebook (https://www.facebook.com/erfaringssentrum/) for å få mer informasjon om kurs,  aktuelle stillingsannonser og lignende.

Hvordan bli erfaringskonsulent?

Mange som har erfaringer fra psykisk helseutfordringer og / eller rusproblem og har vært i behandling for dette, ønsker å hjelpe andre.  I dag er det etablert mange nye stillinger i kommune og helseforetak for brukeransettelser med stillingsbenevnelsen Erfaringskonsulent eller brukeransatt e.l.

I Bergen finnes et utdanningsforløp som kalles Medarbeider med brukererfaring. Du finner informasjon om denne utdanningen på følgende link: http://alf.no/for-samarbeidspartnere/medarbeider-med-brukererfaring/

De fleste erfaringskonsulentene har ikke denne utdanningen, men er ansatt på grunn av sine reflekterte og bearbeidede erfaringer og eventuell annen yrkes- og/eller høyskole/universitetsutdanning.

Du må følge med og søke ledige stillinger for erfaringskonsulenter i kommune eller helseforetak dersom du ønsker å arbeide med utgangspunkt i dine erfaringer.

Hva gjør en erfaringskonsulent?

Mange jobber direkte i kontakt med brukere som miljøarbeidere i kommunen. Andre er ansatt for å undervise, delta i råd og utvalg og har samtaler med pasienter ved distriktspsykiatriske sentra og psykiatriske avdelinger. Noen er i forsknings- og utviklingsavdelinger ved helseforetakene.

For mer informasjon: https://www.erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2016/11/Erfaringskonsulentbrosjyren.pdf

 

I Oslo vil det nå bli arrangert opplæring for erfaringskonsulenter:

Helseetaten etablerer nå en erfaringsskole for personer som har egenerfaring med psykisk helse- og/eller rusutfordringer. Dette gjelder også personer med pårørendeerfaring. Utdanningen skal gjøre det ulig å ansette flere erfaringseksperter i Oslo Kommune, og ønsker å inspirere flere tjenester til å ta i bruk og annerkjenne denne unike kompetansen. Piloten starter opp 3.september 2018 og går over 15 uker.Kontaktpersoner i Helseetaten, seksjon psykisk helse og avhengighet er:
Evy-Aina Røe; evy-aina.roe@hel.oslo.kommune.no, 94788396 
Thor Øystein Langsholt; thoroystein.langsholt@hel.oslo.kommune.no, 90474240
Elin Sundsbarm; elin.sundsbarm@hel.oslo.kommune.no, 99694666

Se også lenkene nedenfor:

https://www.erfaringskompetanse.no/ressurs/erfaringskonsulenter-vare-publikasjoner/

https://www.erfaringskompetanse.no/?s=Erfaringskonsulenter&search_faset=ressurs#ressurs

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

  • Derfor tok de ut dissens fra forslaget til ny tvangslov
    Jens Petter Gitlesen og Vibeke Erichsen utdyper hvorfor de tok ut dissens fra tvangslovutvalget og hva de håpet å få gjennomslag for da de takket ja til å delta i arbeidet....
  • Kunne tvang hjulpet Siw?
    Om lag 2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som beskrives i dokumentaren om Siw. Er økt bruk av tvang riktig vei å gå?...
  • Vet du nok om valgrettighetene?
    Er du som pårørende eller helsepersonell usikker på rettigheter i forbindelse med valg? Eller opplever du at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? ...

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv