Tvang – Reduksjon av tvang

Lenker til sider med tema reduksjon av tvang.

Skrevet av: Thomas Øverbø

Helsedirektoratet: Analyser av bruk av tvang i det psykiske helsevernet for voksne –
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksne

Pårørendes erfaringer med tvang

Prosjekt for reduksjon av tvang ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (informasjon og artikler)

Tvangsforsk

World Association of Social Psychiatry (WASP)

Psyknyheter.no

Bok:

Pedersen R og Nortvedt P. (red.) (2017): “Etikk i psykiske helsetjenester”.

Ressurshefter til bruk i helsetjenesten og til undervisning:

 1. Hem MH. mfl. (2017):  «Systematisk etikkrefleksjon gjør en forskjell» – den kan lastes ned i fulltekst: http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/systematisk-etikkrefleksjon/index.html
 2. Norvoll R og Pedersen P. (2017): «Tvang og medvirkning i psykiske helsetjenester» – den kan lastes ned i fulltekst: http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/pet-pasienter-parorende/index.html
 3. Norvoll R. mfl. (2017): «Både-og» – den kan lastes ned i fulltekst: http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/bade-og/index.html

 

Mer informasjon om PET-prosjektet finnes her:

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/pet/index.html

Informasjon om andre publikasjoner fra PET-prosjektet finnes her:

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/pet/publikasjoner/index.html

Publikasjoner:

Samarbeid om gode løsninger
Hvordan ser pårørende selv på sine bidrag til forebygging, reduksjon og kvalitetssikring av tvang i psykiske helsetjenester? Det er tema for forskningsprosjektet Reidun Norvoll, forsker på Arbeidsforskningsinstituttet, har gjennomført og ledet, på oppdrag for Erfaringskompetanse.

Samtykkeheftet
Det nye, innenfor psykisk helsevern, er at pasienter som har samtykkekompetanse, har rett til å godta eller nekte at en ny behandling skal startes opp. De har også rett til å velge om en påbegynt behandling skal fortsettes eller avsluttes. Disse valgene gjelder selv om behandleren mener behandlingen er nødvendig.

Alternativer til Tvang – Ressurshefte
Erfaringskompetanse har gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet fått muligheten til å tydeliggjøre hvilke frivillige løsninger og alternativer til tvang som er særlig aktuelle, sett i et brukerperspektiv. Uten tett dialog med mennesker som selv har opplevd tvang, hadde ikke dette vært mulig.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

Alternativer til Tvang – Underhefte
Gjennomgangen av forskning og litteratur om alternativ til og reduksjon av bruk av tvang, viser at det er mange systematiske forsøk som ser ut til å virke. Faktorer som terapeutiske relasjoner, bedre samarbeid, hyggelige hjemlige omgivelser og mer opplevelse av frihet og trygghet ser ut til å være sentrale for å forebygge bruk av tvang.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

Filmer:

Psykologforeningen har lansert tre videoer som presenterer forskning om og arbeidsmetoder for å redusere tvang i psykisk helsevern.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

 • Derfor tok de ut dissens fra forslaget til ny tvangslov
  Jens Petter Gitlesen og Vibeke Erichsen utdyper hvorfor de tok ut dissens fra tvangslovutvalget og hva de håpet å få gjennomslag for da de takket ja til å delta i arbeidet....
 • Kunne tvang hjulpet Siw?
  Om lag 2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som beskrives i dokumentaren om Siw. Er økt bruk av tvang riktig vei å gå?...
 • Vet du nok om valgrettighetene?
  Er du som pårørende eller helsepersonell usikker på rettigheter i forbindelse med valg? Eller opplever du at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? ...

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv