Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
ved å klikke her

Nyheter

Trygghet og inspirasjon

Erfaringskompetanse arrangerer årlig to samlinger for erfaringskonsulenter ansatt i offentlig tjeneste. På vårens samling var også arbeidsgiverne invitert med. Temaet denne gang var «Recovery – erfaringskonsulentens plass».

Les mer

Jobber for felles mål

«Det er på tide å stå sammen nå. For det er ikke to grupper. Det er bare oss her. En gruppe. Mennesker». Det sa Erfaringskompetanses leder Hilde Hem og siterte Arnhild Lauveng i åpningstalen da kompetansesenteret inviterte til paneldebatt om medisinfrie behandlingsalternativ. Det skjedde foran en fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo 21. april.

Les mer

Etterlyser meir forsking

-Vi håper det vert satt av nok midlar til brukerorientert forsking og at alle tiltaka som nå blir satt i verk, blir grundig evaluerte over lengre tid. Vi veit at kultur og haldningsendringar må til for at medisinfri behandling skal bli en naturlig del av tjenestetilbudet og at dette vil ta mange år.

Les mer

Krever at fristen skal holdes

– Politisk sett forventer jeg faglige og forsvarlige tjenester uansett om det er med eller uten medisiner. Det ansvaret kan vi ikke gå på akkord med, understreket statssekretær Anne Grethe Erlandsen da medisinfrie tilbud ble debattert torsdag kveld. Hun krevde at fristen skal holdes.

Les mer

Medisinfrie alternativer – hvor står vi?

Helseminister Bent Høie har satt foten ned. Innen 1. juni skal helseforetakene tilby medisinfrie behandlingsalternativer til de mest alvorlige psykisk syke. Men hvordan kan best mulig hjelp bli gitt innen forsvarlige rammer. Og hvordan kan både brukere, fagfolk og pårørende kjenne seg på trygg grunn? Dette er temaet for paneldebatten 21. april.

Les mer

Soga om ein sogehall…

Urda var kvinna som hadde store draumar og sterk vilje. Ho trudde på det gode i menneske og at alle hadde sjølvlækjande krefter. Ho trudde på gode møter mellom menneske og tolmod når livet vart for stort eller vanskeleg. Ho hadde sjølv erfart kor smertefylt livet kunne vere og kor avhengige vi som menneske, er av kvarandre.

Les mer

Juice til sjela

Vi har gjennom dei siste åra fått utalege bøker om mindfulness, meditasjon og åndeleg vekst. Boka til Kristin Flood, «Nærvær», er annaleis enn dei eg har lest tidlegare. Kvifor? Jau, fordi ho gjennom eit enkelt, tilgjengeleg og levande språk klarer å formidle kva som skjer når ein vert medveten om sitt eige indre landskap og gir tid til å utforske dette. 

Les mer

Medikamentfri behandling for psykisk syke i alle helseregioner

Innen 1. juni 2016 skal alle regionale helseforetak ha etablert tilbud om medikamentfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern. – Vi er utrolig glad for at Helse- og omsorgsdepartementet nå er så tydelige i sine krav til helseforetakene, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Les mer

Obligatorisk lesing for alle som skal inn i hjelpeyrka

«Fagspråket og diagnosane skapar avstand til dei fenomena som ein prøver å formidle. Vi treng eit språk som skaper indre bileter og gjenkjenning», skriv Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse i denne bokmeldinga.

Les mer

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv