Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
ved å klikke her

Nyheter

Vi trenger mer kunnskap om schizofreni

«Sykdommen heter schizofreni, og den har ødelagt livet mitt», forteller en av informantene i masteroppgaven til Ann Johanne Andreassen. – Jeg ønsker å løfte stemmene til mennesker som kanskje aldri ville blitt hørt i det offentlige rom, sier hun.

Les mer

Erfaringskonsultenter trenger mer veiledning

En erfaringskonsulent er en person med egenerfaring i å ha brukt helsetjenester innen psykisk helse og rus. Nylig var disse, samt arbeidsgivere samlet for å snakke om erfaringer fra arbeidet, blant annet fra psykiatriske sykehus.

Les mer

Møter Kunnskapsdepartementet

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse møter i dag statssekretær Elisabeth Dahle i Kunnskapsdepartementet.  Kompetansesenteret ønsker å løfte frem betydningen av å støtte en kunnskapsutvikling og forskning som tar utgangspunkt i hva brukere og pårørende opplever som relevante problemstillinger.

Les mer

Vis frem din forskning

Det er mye god praksis ute i kommunene som brukerne opplever fungerer bra. For å spre denne kunnskapen oppfordres de som forsker på det lokalbaserte psykiske helsearbeidet til konferanse i Trondheim for å presentere sine prosjekter.

Les mer

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv