Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
ved å klikke her

Nyheter

Temakveld i Tromsø: Loven om tvangsbegrensning

28. okotber møtte Bjørn Henning Østenstad, erfaringskonsulent Astrid Weber og overlege Kent Jensen til temakveld i Tromsø. Mer fra videoarkivet Temakveld i Tromsø: Loven om tvangsbegrensning 28. okotber møtte Bjørn Henning Østenstad, erfaringskonsulent Astrid Weber og […] Temakveld i Oslo: Loven om tvangsbegrensning Bjørn Henning Østenstad, Mette Ellingsdalen og Tor Ketil Larsen var på […] […]

Les mer

Temakveld i Oslo: Loven om tvangsbegrensning

Bjørn Henning Østenstad, Mette Ellingsdalen og Tor Ketil Larsen var på Litteraturhuset for å dele sine tanker om det nye forslaget om ny tvangslov. Mer fra videoarkivet Temakveld i Tromsø: Loven om tvangsbegrensning 28. okotber møtte Bjørn Henning Østenstad, erfaringskonsulent Astrid Weber og […] Temakveld i Oslo: Loven om tvangsbegrensning Bjørn Henning Østenstad, Mette Ellingsdalen […]

Les mer

Forslag om ny lov om begrensing av tvang

Inntrykk etter overlevering av nytt lovforslag om begrensing av tvang, med Mette Ellingsdalen, Tove Gundersen, Trond Aarre og Tommy Sjåfjell. Mer fra videoarkivet Temakveld i Tromsø: Loven om tvangsbegrensning 28. okotber møtte Bjørn Henning Østenstad, erfaringskonsulent Astrid Weber og […] Temakveld i Oslo: Loven om tvangsbegrensning Bjørn Henning Østenstad, Mette Ellingsdalen og Tor Ketil Larsen […]

Les mer

Når ord redder liv

-Vi har nok reddet mange liv i løpet av de årene vi har holdt på med «Hjelpetelefonen og «Si det med ord». Det sier veileder Arne Kjær som tror anonymitet er et nøkkelord i hjelpen Mental Helse bidrar med. Mer fra videoarkivet Temakveld i Tromsø: Loven om tvangsbegrensning 28. okotber møtte Bjørn Henning Østenstad, erfaringskonsulent […]

Les mer

Psykoterapi ved psykoser virker

Nyere forskning innen nevrovitenskapene viser at psykoterapi ved psykoser virker. Likeledes brukernes egne fortellinger om hva som har hjulpet dem i deres bedringsprosesser. – Psykoterapi har lenge vært ønsket og etterspurt av brukerne, men det har ikke vært lett å dokumentere hvordan den virker, sier psykologspesialist Leif Jonny Mandelid og utdanningsansvarlig i SEPREP. Mer fra […]

Les mer

Gjennombruddet kommer med brukermakten

-Fra å bruke tvang for å beskytte samfunnet mot mennesker med psykiske lidelser, ser jeg en utvikling: Det er brukere og pårørende som i større grad bestemmer hva de ønsker. Det er et stort demokratisk skifte, og jeg er optimistisk for fremtiden, sier Peter Kinderman, professor i klinisk psykologi ved universitetet i Liverpool. Mer fra […]

Les mer

Hurdalsjøen Recoverysenter

– 20 år frem i tid vil vi ha et helt annet behandlingstilbud til folk med psykiske helseplager. Et helsevesen som velger bort valgfriheten for enkelte pasientgrupper, har ikke livets rett i framtida, mener daglig leder og helsegrunder Ole Andreas Underland ved Hurdalssjøen recoverysenter. Mer fra videoarkivet Temakveld i Tromsø: Loven om tvangsbegrensning 28. okotber […]

Les mer

Vil ha større grad av likeverdighet

– Jeg tror at andre perspektiver enn den rent medisinske forståelsen kan være mer tjenlige både for pasientene og for tjenestesystemet, sa Trond Aarre da vi besøkte ham i Nordfjordeid nylig. -Jeg tror det er mye større likhet mellom behandlerne og de som skal behandles enn det vi ofte har gått ut fra. Mer fra […]

Les mer

Vil ha et annet kunnskapsgrunnlag i tjenestene

Ved å undersøke, systematisere, allmenngjøre og teoretisere erfaringer utover den enkeltes subjektive opplevelse kan erfaringene bli kunnskap, sa Ekeland da vi besøkte ham i Volda forrige uke: – Jeg jobber for en mer human psykiatri, og det krever et nytt bærende kunnskapsgrunnlag i tjenestene. Mer fra videoarkivet Temakveld i Tromsø: Loven om tvangsbegrensning 28. okotber […]

Les mer

Toppmøte 2019 – Panelsamtale

Ledet av Christian Borch Mer fra videoarkivet Temakveld i Tromsø: Loven om tvangsbegrensning 28. okotber møtte Bjørn Henning Østenstad, erfaringskonsulent Astrid Weber og […] Temakveld i Oslo: Loven om tvangsbegrensning Bjørn Henning Østenstad, Mette Ellingsdalen og Tor Ketil Larsen var på […] Forslag om ny lov om begrensing av tvang Inntrykk etter overlevering av nytt […]

Les mer

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv